2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 U utorak,  23. lipnja 2009. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 9.06.2009.g.
 3. Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pule, pripadnika talijanske nacionalne zajednice
 4. Donošenje Odluke o izboru članova za:
  a)      Odbor za izbor i imenovanja (1 član)
  b)      Odbor za statut i druge opće akte
  c)      Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule
  d)      Odbor za plan i financije
  e)      Odbor za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju
  f)        Odbor za ostvarivanje prava talijanske autohtone zajednice
  g)      Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose
  h)      Odbor za društvene djelatnosti
  i)        Odbor za gospodarstvo
  j)        Odbor za razvoj

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.