XVI Zaštita autohtonih, etničkih i kulturnih osobitosti talijanske nacionalne zajednice

Članak 136.

Pripadnicima talijanske autohtone nacionalne zajednice osigurava se puna afirmacija njihovog individualnog i kolektivnog identiteta bez obzira na njihov udio u ukupnom stanovništvu.

Članak 137.

Pripadnicima talijanske autohtone nacionalne zajednice koji žive na području Grada, radi ostvarivanja slobode u izražavanju svojih nacionalnih osobitosti, s ciljem čuvanja i razvijanja dostignute razine suživota, zajamčuje se u skladu sa Ustavom, zakonima, ovim Statutom i općim i pojedinačnim aktima Grada, te sukladno međunarodnim ugovorima slobodna i ravnopravna upotreba talijanskog jezika, razvijanje vlastite kulture, te odgoja i obrazovanja na svojem jeziku.

Članak 138.

Na zgradama sjedišta Grada Pule, pored zastave Republike Hrvatske i Grada Pule, istaknuta je stalno i zastava talijanske autohtone nacionalne zajednice.

Članak 139.

U predškolskim ustanovama, osnovnim školama ili odjeljenjima osnovnih škola, te srednjim školama sa talijanskim nastavnim jezikom, osigurava se, u skladu sa zakonom i pedagoškim standardima, obavezno učenje i hrvatskog jezika.

Članak 140.

Radi postizanja cilja praktične i neposredne primjene ravnopravnosti hrvatskog i talijanskog jezika u osnovnim i srednjim školama s hrvatskim nastavnim jezikom u Gradu Puli osigurava se učenje talijanskog jezika.

Članak 141.

Grad Pula materijalno i moralno pomaže i podstiče osnivanje i djelatnost institucija talijanske nacionalnosti u cilju razvijanja svih aktivnosti na kulturnim, prosvjetnim i drugim poljima.
Grad Pula priznaje Zajednicu Talijana kao autonomnog, demokratskog i nestranački opredijeljenog službenog predstavnika svih pripadnika talijanske nacionalnosti s atributom ekonomske, kulturne i socijalne naravi.

Članak 142.

Grad Pula, zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave na kojima žive i djeluju pripadnici talijanske nacionalne zajednice, podstiče i potpomaže rad i djelatnost škola srednjeg obrazovanja za pripadnike talijanske autohtone nacionalne zajednice, te materijalno potpomaže i učenike pripadnike talijanske autohtone nacionalne zajednice koji nastavljaju srednje školovanje u školama na talijanskom jeziku izvan Grada Pule.

Članak 143.

Radi rješavanja svih pitanja vezanih za ostvarivanje prava zaštite talijanske autohtone nacionalnosti Gradsko vijeće će imenovati poseban Odbor - kao stalno radno tijelo od sedam članova od kojih četiri člana predlaže Zajednica Talijana, a tri člana imenuju se iz redova vijećnika.
Zamjenik gradonačelnika izabran kao pripadnik talijanske nacionalne zajednice zadužen je za pitanja talijanske autohtone nacionalne zajednice i drugih etničkih grupa.
Pitanje od osobitog interesa za pripadnike talijanske autohtone nacionalne zajednice, koje nije prihvaćeno od strane Vijeća, dužno je Vijeće ponovno staviti na razmatranje na temelju prijedloga Odbora iz stavka 1. ovog članka.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.