Doneseni akti od 01. listopada do 06. listopada 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 01. listopada do 06. listopada 2010. godine

 

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja za prethodnu raspravu
 2. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu za suvlasničke dijelove stanova
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga
 5. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Hoxha Ibrahim
 6. Zaključak o prihvatu prijedloga prethodne nagodbe – Trp d.o.o.
 7. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Trp d.o.o.
 8. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora odnosno Ugovora o uporabi poslovnog prostora Grada Pule, Klasa: 372-03/10-01/48, Urbroj: 2168/01-04-03-02-0387-10-3 od 16. rujna 2010. godine
 9. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (RTL TOP STARS – 01. i 02.10.2010)
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pulu
 11. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec kolovoz 2010. godine
 12. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec rujan 2010. godine

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.