6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 29. listopada 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 6. SJEDNICA Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 22.09.2009.godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Pule za 2008. godinu
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2008. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2008. godinu
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Pula za 2008. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008. godinu
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove – Istituzione prescolare Rin Tin Tin Grad Pula – Città di Pola za 2008. godinu
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za 2008. godinu
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2008. godinu
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2008. godinu
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta zaštitne radionice Tekop Nova ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju akciji “Gradovi i općine – prijatelji djece”
 14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanitstičkog plana grada Pule
 15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“
 16. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Molo Carbone“
 17. Donošenje Izmjene i dopune Statuta Grada Pula – Pola

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.