Doneseni akti od 04. kolovoza do 18. kolovoza 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 04. kolovoza do 18.  kolovoza 2010. godine

 

 1. Zaključak o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu kredita prema Ugovorima o poslovnoj sradnji na području poticanja razvoja poduzetništva grada Pule – Program kreditiranja „Poduzetnik Pula 2010“
 2. Rješenje o imenovanju povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata – PROGRAM KREDITIRANJA „PODUZETNIK PULA 2010“
 3. Pravilnik o radu Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata – PROGRAM KREDITIRANJA „PODUZETNIK PULA 2010“
 4. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o poslovnoj suradnji s Pulskim centrom za poduzetništvo – Program kreditiranja „Poduzetnik Pula 2010“
 5. Odluka o sklapanju nagodbe – garaže u Balotinoj ulici u Puli
 6. Odluka o davanju suglasnosti na Odluke o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj:367/10 od 30. srpnja 2010. godine i Ur. broj:370/10 od 03. kolovoza 2010. godine JU „Pula Sport“
 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Lučica Delfin“
 8. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija („Promocija autohtonih istarskih pića“)
 9. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (festival „Futur Nature – UNDERWATER EXPERIENCE 2010“)
 10. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu „QPOLA“
 11. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu koji posluje na Valkanama
 12. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu koji posluje na Valovinama
 13. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu koji posluje u Domu hrvatskih branitelja pod nazivom Caffe bar – restoran „Mozart“
 14. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2010. godine 
 15. Zaključak o davanju mišljenja o amandmanima na prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.