14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 12. kolovoza 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I  R E D 

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća od 15.07.2010. godine
  3. Donošenje Odluke o izmjeni visine koeficijenta boravišne pristojbe
  4. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pule
  5. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Pule

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.