Nagrade i priznanja Grada

Gradsko vijeće Grada Pule temeljem Statuta i Odluke o dodjeli nagrada, priznanja i počasti Grada Pule dodjeljuje javna priznanja Grada Pule pojedincima i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada, a osobito za posebne uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći. Prijedlog za Gradsko vijeće utvrđuje Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule.

Priznanja su sljedeća:

NAGRADA GRADA PULE

Dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći dali značajan doprinos razvitku i ugledu grada. Dobitniku Nagrade Grada Pule dodjeljuje se i novčana nagrada u iznosu šest prosječnih mjesečnih plaća u Gradu Puli u tekućoj godini.

GRB GRADA PULE

Dodjeljuje se pojedincima za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe u prethodnoj godini. Dobitniku Grba Grada Pule dodjeljuje se i novčana nagrada u iznosu dvije prosječne mjesečne plaće u Gradu Puli u tekućoj godini.

POVELJA GRADA PULE

Dodjeljuje se pravnim osobama: trgovačkim društvima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu.

POVELJA "POČASNI GRAĐANIN GRADA PULE"

Dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji nisu stanovnici grada Pule, ali su svojim osobnim doprinosom zadužili Pulu i njezine građane, značajno pomažući napredak i razvoj grada te suradnju s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu.

JAVNO PRIZNANJE GRADONAČELNIKA GRADA PULE

Dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju druge pomoći dali značajan doprinos razvitku i ugledu grada.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.