Doneseni akti od provedenih izbora do 30.06.2009. godine

Informacija o donesenim aktima izvršnog tijela Grada Pule u razdoblju od provedenih izbora do 30. lipnja 2009. godine 

 

 1. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec travanj i svibanj 2009. godine
 2. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec travanj i svibanj 2009. godine
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u mjesecu travanju i svibnju 2009. godine
 4. Odluka o određivanju radnog vremena za vrijeme održavanja „Pulskog turističkog sajma“
 5. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija („12.Croatia football festival 2009“, „Istrafešt 09“, „Ljetni sajam obrtnika“, „Kaštanjerska fešta“)
 6. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija („Jazzbina Summer Jazz Pula 09“, „Dani pulskog stvaralaštva“, „Oživljavanje Uspona Pavle Đakona“, „Promocija radova članova udruge Razvoj“, „Dani Uliksa“)
 7. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Stoja i Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 8. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave geodetskih usluga u skladu sa odredbama ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture u gradu Puli
 9. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave geodetskih usluga za potrebe realizacije plana razvojnih programa – izgradnja komunalne infrastrukture u gradu Puli
 10. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave usluge nadzora nad izvođenjem radova izgradnje objekata OŠ „Veli Vrh“
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za sanaciju krova Škole za odgoj i obrazovanje
 12. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za elektroinstalaterske radove na Školi za odgoj i obrazovanje
 13. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za projektantski nadzor nad izgradnjom objekata OŠ Veli Vrh
 14. Odluka o davanju suglasnosti OŠ Vidikovac za provođenje postupka javne nabave za opremanje školske kuhinje
 15. Odluka o davanju suglasnosti OŠ Centar za sanaciju dvorane za TZK
 16. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Smajl Hikosman i Đurđa Hikosman
 17. Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje nadzornih tornjeva za spasilačku službu i kabina za presvlačenje
 18. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka  o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Ulice Giardini i u Laginjinoj ulici u gradu Puli
 19. Zaključak o prihvatu Sporazuma između Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, Istragradnje d.o.o. i Grada Pule
 20. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 21. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Višković Edi i Drinković Višković Barbara
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“
 23. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Pule smještenim na području zahvata PUP-a Stari grad za vrijeme održavanja 56. Festivala igranog filma u Puli
 24. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Legović Branislava
 25. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku Urbis 72 d.d. Pula za ulaganje – izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Trg I istarske brigade br. 1
 26. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku ANT-com d.o.o. za ulaganje – izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Smareglieva br. 6
 27. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o povezivanju posebnih dijelova zgrade s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnina
 28. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra – broda „Rovinjka“
 29. Odluka o isključenju nekretnine oznake k.č. 5512/4 k.o. Pula iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 30. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Mirjana Šestan
 31. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku iNovine d.d. sa sjedištem u Rijeci za ulaganje – izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Flanatička br. 10
 32. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnih prostora za potrebe održavanja nastave OŠ Veli Vrh
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Urbanističkog plana uređenja „Lučica Delfin“
 34. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.