Uređenje pulske Rive

Sažetak:

Grad Pula započinje s procesom usklađivanja koncepta uređenja pulske Rive.

Ciljevi uređenja pulske Rive:  

  • Riva  za građane – osigurati uvjete za život uz more građana tijekom 24 sata dnevno  i 365 dana u godini. Riva koja je  odgovarajuća   njegovim građanima i koju građani „vole“ , element je atraktivnosti  i posjetiocima grada. Stvaranje novih motiva  za intenzivno korištenje rive,
  • Riva -  promotor gospodarskog razvoja grada - vraćanje rivi „morskih“ gospodarskih funkcija   koje su  razlog nastanka grada na obalama pulskog zaljeva,
  • Oblikovanje prepoznatljive „slike grada“ kvalitetnim prostornim rješenjem i uspostavljanjem okvira za  kvalitetnu arhitekturu koja će uslijediti. Novi urbani identitet – grada na moru,
  • Ponovno uspostavljanje narušenog odnosa grada i mora, rive i Arene, ključnih  obilježja Pule,
  • Vraćanje gradu dijela prostora  Rive  starogradske jezgre. Izlaz gradskog centra / jezgre na  rivu / morsku obalu ,kvalitetnijim i  racionalnijim  gospodarskim i urbanim korištenjem prostora.

Želja nam je u taj proces aktivno uključiti građane Pule te sve zainteresirane  gospodarske, političke i  institucionalne čimbenike da svojim prijedlozima participiraju u kreiranju jasne i kvalitetne vizije razvoja Pule prema moru. Usklađeni koncept poslužiti će kao programska osnova za raspis urbanističkog natječaja prostora Rive.

Konzultacije traju do: 21. svibnja 2010. 

Više o Konceptu koji će poslužiti kao programska osnova za raspis urbanističkog natječaj možete saznati ovdje.

Ovim putem građanima se omogućuje da aktivno participiraju u dugoročnom promišljanju razvoja pulske Rive. Svoje prijedloge, ideje, primjedbe i upute vezano uz programske osnove za raspisivanje natječaja za izradu urbanističkog rješenja uređenja pulske Rive možete uputiti putem eKonzultacija u nastavku.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.