10. sjednica Gradskog vijeća

U ponedjeljak, 19. travnja 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održati će se 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

Za rad sjednice predložen je slijedeći dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 26.02.2010.godine
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pulu i donošenju Plana zaštite od požara za Grad Pulu
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2009. godini
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju „Investicijskog programa izgradnje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule“, Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule od ožujka 2010. godine
 6. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pula Herculanea d.o.o. Pula
 8. Donošenje Odluke o zaduživanju Grada Pule (izgradnja OŠ Veli Vrh - II faza financiranja)
 9. Donošenje Odluke o oslobađanju obveze Udruge HDLU za ustupanje umjetničkih djela u zbirku umjetnina Grada Pule
 10. Donošenje Odluke o
  a) dodjeli Nagrade Grada Pule u 2010. godini
  b) dodjeli Grba Grada Pule u 2010. godini
  c) dodjeli Povelje Grada Pule u 2010. godini
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 12. Donošenje Odluke o potpunom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa (BINA-ISTRA d.d.)
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 15. Donošenje Odluke o sufinanciranju djelatnosti Visoke tehničke škole u Puli - Politehnički studij s pravom javnosti Pula

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.