Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2005. godinu

Arhiva akata GP 2005.

1. Sjednica Gradskog Poglavarstva

18/03/10 

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 1. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 23. lipnja...[više]

Arhiva akata GP 2005.

2. Sjednica Gradskog Poglavarstva

18/03/10 

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 2. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 30. lipnja...[više]

Arhiva akata GP 2005.

3. Sjednica Gradskog Poglavarstva

18/03/10 

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 3. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 14. srpnja...[više]

Arhiva akata GP 2005.

4. Sjednica Gradskog Poglavarstva

18/03/10 

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 4. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za petak, 22. srpnja 2005....[više]

Arhiva akata GP 2005.

5. Sjednica Gradskog Poglavarstva

18/03/10 

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 5. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule  za petak, 29. srpnja...[više]

Arhiva akata GP 2005.

6. Sjednica Gradskog Poglavarstva

18/03/10 

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 6. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 18. kolovoza...[više]

Arhiva akata GP 2005.

7. Sjednica Gradskog Poglavarstva

18/03/10 

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 7. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 1. rujna...[više]

Arhiva akata GP 2005.

8. Sjednica Gradskog Poglavarstva

18/03/10 

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 8. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule za četvrtak, 15. rujna...[više]

Arhiva akata GP 2005.

10. Sjednica Gradskog Poglavarstva

18/03/10 

Temeljem članka 21. st. 1. i članka 23. st. 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 8/98 i 5/00), S A Z I V A M 10. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule  za četvrtak, 13....[više]

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.