Strategija razvoja Grada Pule 2009.- 2015.

Zainteresirajte se!
Uključite se u odlučivanje kako će naš grad izgledati sutra!

Sažetak:

Ciljevi Strategije razvoja grada Pule su:

  • stvoriti sveobuhvatan i konzistentan razvojni plan grada Pule, kojim se identificiraju i utvrđuju: vizija, strateški ciljevi, prioritetna područja intervencije, mjere i postupak provedbe i praćenja.
  • osnažiti partnerstvo kroz sudjelovanje javnosti u gradskom (lokalnom) razvoju;
  • ojačati sve resurse u gradu Puli za upravljanje razvojem.

Strategija razvoja grada Pule će poslužiti kao instrument pomoću kojeg će svim davateljima sredstava i investitorima, uključujući Europsku komisiju, Vladu Republike Hrvatske te niz bilateralnih i multilateralnih izvora, kao i privatne investitore, moći predstaviti strateški dobro strukturiran razvojni plan. Takva Strategija razvoja imat će i ključnu ulogu u učinkovitom i uspješnom korištenju vlastitih, lokalnih, županijskih i državnih sredstava za gospodarski i socijalni razvoj, zaštitu okoliša i druge ključne razvojne aktivnosti.

Više o Strategiji razvoja grada Pule možete saznati ovdje.

Najnoviji dokumenat, vezan uz izradu Strategije razvoja grada Pule je „Konačan prijedlog strategije razvoja grada Pule“. Ovim putem građanima se omogućuju da aktivno usmjeravaju izradu Strategije razvoja grada Pule i sudjeluju u njenom kreiranju. Svoje prijedloge, ideje, primjedbe i upute vezano uz gore navedeni dokument možete uputiti putem eKonzultacija u nastavku.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.