Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu

Kontakt:

Grad Pula
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu
Forum 2, 52100 Pula
tel: 052/371- 930
fax: 052/215-380

Poveznice:
Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove:
 • predlaganja programa javnih potreba Grada u djelatnostima odgoja, obrazovanja, sporta i tehničke kulture,
 • osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova kojima je Grad vlasnik i osnivač u djelatnostima odgoja, obrazovanja, sporta i tehničke kulture,
 • praćenja rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja,
 • pripreme prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna,
 • izrade programa financiranja za darovite učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama,
 • izrade programa financiranja produženog boravka,
 • financiranja programa informatičkog obrazovanja učenika i sportskih aktivnosti,
 • financiranja programa za dodatnu edukaciju učitelja i stručnih suradnika,
 • financiranja raznih natjecanja, susreta i smotri gradske, međugradske i međunarodne razine, te suradnju škola,
 • vođenja postupka stipendiranja studenata,
 • sudjelovanja u organizaciji posebnih prigoda i drugih programa iz područja odgoja i obrazovanja,
 • planiranja tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme te hitnih intervencija i izgradnje kapitalnih objekata osnovnog školstva za koja su sredstva osigurana iz/ili posredstvom nadležnog Ministarstva,
 • organizacije sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad,
 • suradnje sa Savezom sportova i Zajednicom tehničke kulture,
 • raspodjele sredstava proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za programe u sportu i tehničkoj kulturi,
 • izrade kriterija za programiranje, način i uvjete raspoređivanja te način dodjele i praćenja namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada,
 • brige o stručnom radu te obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti u funkciji realizacije programa javnih potreba
 • planiranja tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme sportskih objekata i objekata tehničke kulture.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.