Proračun Grada Pule za 2008. godinu

Proračun, te Izmjene i dopune Proračuna za 2008. godinu objavljeni su u Službenim novinama Grada Pule i to:

Proračun Grada Pule za 2008. godinu u broju 16/2007

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2008. godinu u broju 09/2008

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.