Projekti

Započela rekonstrukcija De Villeovog uspona

03/11/16 

Nakon što je izvođač radova uveden u posao danas se započelo s radovima cjelovite rekonstrukcije De Villeovog uspona.

De Villeov uspon koji se nalazi unutar povijesne jezgre Grada Pule upisane u Registar  kulturnih dobara Republike Hrvatske, u potpunosti će se rekonstruirati prema uvjetima Konzervatorskog odjela u Puli. Zamijenit će se postojeća infrastruktura te će se nanovo popločiti materijalom istovjetnim postojećem, odnosno kamenom vapnencem i pješčenjakom. Polaganje kamenog opločenja i stepenica provest će se prema izvornom oblikovnom uzorku, a postojeće kamene ploče deponirat će se za upotrebu prilikom radova na održavanju.

zvođač radova je poduzeće  TGT Adriatic d.o.o. odabran kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju. Vrijednost investicije rekonstrukcije pješačkih i kolno pješačkih površina s izgradnjom oborinske odvodnje, sanitarne odvodnje i vodovodne mreže iznosi oko 1,2 milijuna kuna.

Radovi na površini zahvata od oko 335 metara kvadratnih  planiraju se okončati u roku od 135 dana.

De Villeov uspon središte je događanja brojnih manifestacije tijekom ljetnog perioda te će njegova rekonstrukcija, osim  revitalizacije starogradske jezgre, dodatno doprinijeti i ponudi atraktivnih kulturnih događanja u Puli.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.