Projekti > Realizirani projekti

Uređena Ulica Jasne Crnobori

08/08/16 

U cilju povećanja kvalitete života stanovnika Ulice Jasne Crnobori (uz Medulinsku cestu) u dijelu predmetne ulice izgrađena je prometna površina, oborinska odvodnja i javna rasvjeta u dužini od oko 95 metara, te je dodatno  rekonstruirana vodovodna mreža. Dio radova uređenja Ulice Jasne Crnobori u dužini od oko 140 metara, sukladno Potvrdi glavnog projekta, realiziran je još 2015. godine. Time je stanovnicima Ulice Jasne Crnobori, osim uređene prometne površine, osigurana i cjelokupna komunalna infrastruktura.

Izvođač radova bio je TGT-DRIATIK d.o.o. Pula kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju, a vrijednost ugovorenih radova oko 800 tisuća kuna.  Podizvođač radova na izgradnji elektromontažnih radova javne rasvjete bio je EL.PE.S 1 d.o.o. Pula, a podizvođač na kolničkoj konstrukciji Colas Hrvatska d.d.. Glavni nadzor obavljalo je društvo Pontifex d.o.o. 

Radovi su se odvijali sukladno Potvrdi glavnog projekta, izrađenoj izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.