Projekti > Realizirani projekti

Obnovljeno igralište OŠ Centar

05/05/16 

U svibnju 2016. godine završena je obnova igrališta OŠ Centar s čijim se radovima  započelo krajem siječnja ove godine. Uklonjena je postojeća derutna ograda igrališta te postavljena nova, postavljeni su novi golovi i koševi, te je uređen pristup za  interventna vozila.

Za sve planirane radove ishodovane su potrebne suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli te je ugovoren arheološki nadzor. Tijekom  radova na gradilištu su pronađeni arheološki nalazi, što je imalo utjecaja na dinamiku izvođenja radova koje su, sukladno fazama, izvodili Pulaparking d.o.o. Pula, trgovačko društvo Cesta d.o.o. Pula te trgovačko društvo Vintijan d.o.o. Pula. Procijenjena vrijednost investicije iznosila je nešto više od 400 tisuća kuna.

25. ožujak 2016. godine: Nova ograda, golovi, koševi i rasvjeta za korisnike sportskog igrališta u centru Pule

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.