Projekti

Izgradnja sustava odvodnje gornjeg dijela Šijanskog sliva

30/11/15 

U ponedjeljak 30. studenog započeli su radovi na izgradnji sustava odvodnje gornjeg dijela Šijanskog sliva kružnog toka u Šijani. Osnovni cilj ovog zahvata u prostoru je rješenje problema plavljenja cestovnog čvorišta (rotora) na državnoj cesti D-66, manipulativnih i parkirališnih površina u njegovoj blizini te stambenih i gospodarskih građevina koje se nalaze neposredno uz državnu cestu. Radovi obuhvaćaju izvedbu retencijskih građevina, otvorenih jaraka, upojnih bunara, linijskih uljevnih AB objekata, cijevnih propusta, drenažnih sustava čija je osnovna namjena smanjenje vrha vodnog vala za vrijeme intenzivnih oborina. Vrijednost ove investicije iznosi 35.869.044,43 kn, a investitor su Hrvatske vode.

 

30. studenog 2015. - Započela izgradnja sustava odvodnje gornjeg dijela Šijanskog sliva

27. studenog 2015. - Privremena regulacija prometa za vrijeme radova na kružnom toku u Šijani

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.