Projekti

Započinje izgradnja reciklažnog dvorišta u Valmadama

26/10/16 

Uvođenjem u posao izvođača radova, tvrtke Cesta d.o.o., službeno započinje izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Valmadama na prostoru današnjeg skladišta Pula Herculanee d.o.o.. U reciklažnom dvorištu moći će se besplatno zbrinuti, odnosno odlagati otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, jestiva ulja i boje, lijekovi, baterije, elektronička oprema te glomazni otpad.

Predstoji i izrada letka kojim će se građane detaljno upoznati s radom reciklažnog dvorišta.  Reciklažno dvorište ima značajnu ulogu u novom sustavu prikupljanja komunalnog otpada. U razvijenim sustavima selektivnog prikupljanja do 30% od ukupno prikupljenih korisnih sirovina prikupi se kroz reciklažna dvorišta. Reciklažno dvorište imat će osim mogućnosti odlaganja raznih korisnih sirovina i mogućnost zbrinjavanja manjih količina zelenog otpada (iz vrta) što danas građanima predstavlja problem zbog udaljenosti odlagališta Kaštijun. Takva vrsta otpada će se mljeti i poslije ponovno koristiti čime će se još više doprinijeti izdvajanju korisnih sirovina iz otpada.

Investicija je vrijedna oko 2,8 milijuna kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osim što je u cijelosti financirao izradu projektne dokumentacije, sufinancira i projekt sa 1.740.000,00 kuna dok ostatak vrijednosti investira Grad Pula. Radovi se planiraju okončati u roku od tri mjeseca, a sam početak rada reciklažnog dvorišta započet će nakon ishodovanja sve potrebne dokumentacije, odnosno najkasnije do kraja lipnja 2017. godine.  

Uz već postojeće reciklažno dvorište u Metisu, izgradnjom reciklažnog dvorišta u Valmadama te novog predviđenog u sklopu Županijskog centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu, Pula će imati ukupno tri reciklažna dvorišta te će se građanima osigurati da, u konačnici, sav navedeni otpad mogu besplatno odlagati na sve tri lokacije.Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.