Projekti

Program kreditiranja Poduzetnik Pula 2010.

23/08/10 

Programom kreditiranja „Poduzetnik Pula 2010.“ , uz subvenciju kamatne stope od strane Grada Pule nastavlja se sa poticanjem razvoja poduzetništva i to na  način da se  omogućava povoljniji pristup izvorima financiranja  uz  suradnju s poslovnim bankama.

Korisnici kredita mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici koji su registrirani u gradu Puli, odnosno koji ulažu van područja grada Pule, ali u tom slučaju trebaju imati najmanje 50% zaposlenih koji imaju prebivalište na području grada Pule.

Program kreditiranja obuhvaća širi spektar djelatnosti s posebnim naglaskom na proizvodne djelatnosti. Prednost pri kreditiranju imati će  kvalitetni programi temeljem kojih se omogućava razvoj i izvoz, očuvanje zaposlenosti i uvođenje novih tehnologija te projekti koji potiču novo zapošljavanje.

Ukupni kreditni fond iznosi 30.000.000,00 kuna. Subvencija kamate za proizvodne djelatnosti je 3%, a za ostale djelatnosti 2%.

Zbog specifičnosti situacije na financijskom tržištu, uvjeti kreditiranja banaka nisu ujednačeni. Visina kamatne stope za kredite odobrene u eurima trenutno se kreće u rasponu od 6,50% do 7,96%, godišnje. Potrebno je naglasiti da je kamatna stopa promjenjiva i ovisi o kretanju tromjesečnog ili šestomjesečnog Euribora. Ovisno o pojedinoj banci, neke banke visinu Euribora utvrđuju na dnevnoj razini ili na mjesečnoj razini, a većina banaka visinu Euribora određuje na kvartalnoj razini. Samo jedna banka nudi kredite u kunama po kamatnoj stopi od 9% godišnje uz promjenjivu  kamatnu stopu. Naknade banaka za obradu kredita kreću se od 0,80% do 1,50% na iznos odobrenog kredita. Rok otplate kredita u slučaju izgradnje, dogradnje ili kupnje objekata, građevinskog zemljišta i sl. kreće se u rasponu od 8 do 15 godina, dok je u slučaju adaptacije, opremanja i sl. nešto kraći rok i to od 5 do 8 godina.

Ugovori o kreditiranju zaključiti će se sa slijedećim poslovnim bankama: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP bankom d.d., Privrednom Bankom Zagreb d.d., Zagrebačkom bankom d.d., Obrtničkom štednom bankom d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., Podravskom bankom d.d. i Erste&Steiermarkische Bank d.d..

Pregled uvjeta koje su poslovne banke ponudile kroz ovu kreditnu liniju pronaći ćete u Javnom pozivu, a dodatne uvjete koje poduzetnik mora ispunjavati kao i dokumentaciju koju je potrebno priložiti u Kriterijima za kreditiranje.
Zahtjev za kredit potrebno je popuniti u cijelosti i zajedno s potrebnom dokumentacijom predati na jednu od adresa navedenih u Javnom pozivu.  

Ujedno možete preuzeti preporučeni Poslovni plan i Investicijski program

4. lipnja 2014.- "Poduzetnik Pula 2010": odobren kreditni zahtjev u iznosu preko 300.000,00 kn

15. lipnja 2012. - Odobreno 6 novih kreditnih zahtjeva

5. ožujak 2012. - "Poduzetnik Pula 2010" – Odobrena četiri nova kreditna zahtjeva

30. prosinac 2011. - Program Poduzetnik Pula 2010 - odobrena 2 nova zahtjeva

20. srpnja 2011.  - Kroz program Poduzetnik Pula 2010 financirat će se 10 poduzetničkih projekata

29. travnja 2011. - Održana IV. sjednica povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata iz programa za poticanje razvoja poduzetništva grada Pule - Program kreditiranja „Poduzetnik Pula 2010“

4. ožujka 2011. - Program Poduzetnik Pula 2010.

Prikaz novostiNova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.