Projekti

Zeleni otoci

12/11/08 

Grad Pula, Pula Herculanea i Zelena Istra inicijatori su projekta selektivnog prikupljanja otpada. Projektom su obuhvaćeni svi mjesni odbori grada i prigradskih naselja te su unutar navedenih područja tijekom 2008. i 2009. g. na 130 gradskih lokacija postavljeni tzv. „zeleni otoci“ s tri različita spremnika (za različite vrste otpada -  papir i karton, staklo, plastična i metalna ambalaža).
Glavni cilj projekta je povećati postotak selektivnog prikupljenog otpada za 23 posto do 2015. godine i to razvojem potrebne infrastrukture sustava selektivnog prikupljanja komunalnog otpada i podizanjem razine svijesti svih sudionika o važnosti, potrebi i načinima selektiranja. Usporedo se krenulo s još jednim modelom selektivnog prikupljanja otpada, odnosno pilot-projektom „Od vrata do vrata“ za koji je odabran MO Nova Veruda te se predviđa postepeno uključivanje svih gradskih mjesnih odbora. Njime je obuhvaćeno oko 900 domaćinstava na području Mjesnog odbora Nova Veruda, gdje su postavljena četiri zelena otoka. Svrha pilot-projekta je edukacija građana o odvojenom prikupljanju otpada te omogućavanje prikupljanja sekundarnih sirovina (plastike, papira, kartona-PiK te stakla) od svakog domaćinstva koje se dobrovoljno uključi u projekt.
Postavljanjem "zelenih otoka“, uvođenjem pilot-projekta „Od vrata do vrata“ i otvaranjem reciklažnog dvorišta u prostorima tvrtke Metis u Šijani završena je prva faza postavljanja potrebne infrastrukture za selektivno prikupljanje. U tom smislu aktivnosti će se i nastaviti ako se ukaže potreba za dodatnim „zelenim otocima“ ili njihovom premještanju kako bi se olakšala realizacija projekta.
S namjerom educiranja građana o ovoj ekološkoj inicijativi  svako kućanstvo dobilo je novu brošuru o recikliranju koja prikazuje načine prerade i ponovnog korištenja pojedinih vrsta odvojenog otpada i pravila njegovog razvrstavanja. Brošura je prilagođena pojedinim mjesnim odborima tako da donosi i stiliziranu kartu područja pojedinog odbora s označenim mjestima „zelenih otoka“ kako bi građani mogli odrediti lokaciju najbližeg „zelenog otoka“ mjestu stanovanja.
 
Isključivo odgovornim ponašanjem i prihvaćanjem selektivnog načina prikupljanja otpada, odnosno stjecanjem osviještenih ekoloških navika doprinijet će se sustavnom gospodarenju otpadom i  smanjenju komunalnog otpada u Puli, što je jedan od naših prioriteta. Dosadašnji rezultati svjedoče o visokom stupnju prihvaćanja ove inicijative te se nadamo daljnjem uključenju što većeg broja građana. To će u konačnici doprinijeti i značajnom povećanju kvalitete života u našem gradu.

 

Više informacija:

23. ožujka 2015. - U Puli uspostavljeno reciklažno dvorište za sve građane

25. srpnja 2013. - Dodatne mjere za podizanje čistoće grada

17.travnja 2013. - Započelo pranje posuda za komunalni otpad

9. prosinac 2011. - Postavljeni podzemni zeleni otoci

26. rujan 2011. - Odlična reakcija građana na kontejnere za selekcionirani otpad

03. studeni 2010. - Odvojeno prikupljanje otpada "Od vrata do vrata" kreće na Velom VrhuNova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.