Projekti

Oborinska odvodnja

22/09/11 

S ciljem rješavanja problema plavljenja određenih dijelova grada Pule prilikom ekstremnih padalina koje su bile učestale u posljednjih četiri godine, Grad Pula, kao jedan od svojih ključnih projekata, postavio je unaprjeđenje infrastrukture za odvodnju oborinskih voda. 

Klimatske promjene u posljednjih četiri godine donijele su sa sobom ekstremne količine padalina koje su u kombinaciji s višom razinom podzemnih voda te podizanjem razine mora, odnosno visoke plime, uzrokovale plavljenja dijelova Pule.

S obzirom na nastalo stanje, Grad Pula krenuo je rješavati navedenu situaciju u dva pravca. Izradom dugoročnog rješenja za izgradnju sustava oborinske odvodnje, sukladno tome naručen je i izrađen projekt „Idejni koncept oborinske odvodnje Grada Pule“. Navedeni koncept ponudio je dugoročno rješenje za oborinsku odvodnju te je zacrtao način izgradnje sustava oborinske odvodnje. Idejni koncept oborinske odvodnje prezentiran je i usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Pule. Idejni koncept oborinske odvodnje možete pogledati ovdje

Uz dugoročno rješenje koje nudi „Idejni koncept oborinske odvodnje“, Grad Pula je u suradnji s komunalnim poduzećima, pristupio i rješenjima kojima je cilj u kratkom roku unaprijediti situaciju u kritičnim područjima grada. 

Rekonstrukcijom Nazorove ulice, koja je dovršena 28. veljače 2011. godine započeto je rješavanje problema plavljenja Trga Republike prilikom obilnijih kiše te rasterećenja kanalizacijskog kanala Pragrande. Kompletna rekonstrukcija Nazorove ulica provela se zbog izgradnje razdjelnog sustava odvodnje, pri čemu je zamišljeno da se dio oborinskih voda rješava «kišnim vrtovima“ odnosno bioretencijom, čija je funkcija apsorbiranje dijela oborinskih voda. Na taj se način voda polako usmjerava prema Pragrandeu. Važno je istaknuti da je za rješavanje oborinske odvodnje primijenjen potpuno novi pristup „kišnih vrtova“ po čemu je Pula prvi grad u RH koji rješava oborinsku odvodnju na suvremen način.

Još jedna kritična točka plavljenja u neposrednoj blizini Doma sportova „Mate Parlov“ sanirana je tijekom mjeseca kolovoza 2011. godine. Da bi se spriječilo plavljenje objekta izvedeni su radovi na rekonstrukciji oborinske kanalizacije. Ukupna vrijednost radova iznosi 1,1 milijuna kuna, a rekonstrukcijom je povećan profil odvodnih cijevi, čime se omogućuje bolje otjecanje oborinskih voda. 

U pulskom naselju Veli Vrh, točnije u Creskoj ulici gdje su učestala plavljenja tijekom obilnijih kiša, započela je rekonstrukcija u rujnu 2011.godine, koja je obuhvatila i izgradnju oborinske odvodnje. U Creskoj ulici izgradila se i rekonstruirala vodovodna i plinovodna mreža, a nakon toga i sama prometnica, na način da su na istoj izgrađeni i nogostupi, te javna rasvjeta, koja je od osobite važnosti zbog blizine OŠ Veli Vrh i sigurnosti djece u prometu. Ukupna vrijednost ove investicije u dijelu koji se odnosi na rekonstrukciju prometnice, izgradnju nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje iznosi 1,65 milijuna kuna. Creska ulica puštena je u promet 22. prosinca 2011. godine.

Za područje Velog Vrha uz Vodnjansku cestu važan je završetak radova na području naselja Kapeleri gdje su okončani radovi izgradnje dijela Jeromeline ulice, s raskrižjem ulica Mone Leso i Ruban. Na navedenoj lokaciji izgrađena je prometnica u dužini od 175 metara s pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Vrijednost investicije je 1,1 milijun kuna.

Navedeni projekti preduvjet su za rješavanje dijela problema oborinske odvodnje na kritičnim dijelovima Velog Vrha. Za potpuno rješavanje opasnosti od plavljenja na Velom Vrhu potrebno je izgraditi oborinski kolektor na Vodnjanskoj cesti, koji se planira realizirati u sklopu cjelovite rekonstrukcije Vodnjanske ceste. Za ovaj su projekt koji je u nadležnosti Hrvatskih cesta, dozvole već ishodovane, a u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa s vlasnicima parcela koje se nalaze u zoni predmetnog zahvata. Gradu predstoje dogovori sa Hrvatskim cestama u svrhu izmjene navedene projektne dokumentacije i dozvola, u cilju da se istima obuhvati i izgradnja glavnog kolektora oborinske odvodnje, a čija je izgradnja predviđena i ranije navedenim idejnim konceptom odvodnje. 

U veljači 2015. godine službeno je okončan projekt sanacije prometnice na djelu Šijana-stancija Peličeti. Ovim projektom ukupne vrijednosti 28,5 milijuna kuna Pula je dobila novi, moderan ulaz u grad koji je osmišljen na način da se izbjegnu prometne gužve koje su prethodno gušile protočnost na navedenoj dionici. Uz novu prometnicu i rotore napravljen je i premještaj podzemnih instalacija, te izgrađena oborinska i fekalna odvodnja čime je sanirana još jedna dionica grada koja je smatrana kritičnim područjem.

U tijeku su i radovi na sustavu oborinske odvodnje na širem području Vidikovca i Dolinke, točnije Vidikovac – Rizzijeva ulica – kanal Dolinka – more. Izgradnja kanala oborinske vode Pragrande – Dolinka započela je u veljači 2014. godine, a kada bude dovršen značajno će rasteretiti glavni gradski oborinski kanal Pragrande.

Više informacija:  

10. veljače 2015. - Radovi na odvodnji u dijelu ulice J. Crnobori i Škokovica

04. veljače 2015. - Dovršena sanacija prometnice Šijana- stancija Peličeti

09. siječnja 2015. - Radovi na izgradnji kanala oborinske odvodnje Pragrande-Dolinka

28. ožujka 2014. - Izgradnja prometnih površina i oborinske odvodnje u Ulici Videlanka

26. studenog 2013. - U tijeku izgradnja prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete dijela Ulice Škokovica

13. svibja 2013. - Započeli radovi na oborinskoj odvodnji u Ulici Brist i Argonautskoj ulici

26. veljače 2013. - Dionica od Karoline do ulice Sv. Ivana

28. lipnja 2012. - Obnovljena Zagrebačka ulica

15. studenog 2012. - Čišćenje kanala oborinske odvodnje

30.kolovoza 2011. - Oborinska odvodnja- Dom sportova Mate Marlov

22. prosinac 2011. - Creska ulica puštena u promet

21. rujna 2011. - Dovršena izgradnja Crpne stanice Veli Vrh

16. rujan 2011. - Intenziviraju se radovi u svrhu rješenja problema plavljenja u Puli

 Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.