Projekti

Brijuni Rivijera

29/07/11 

Na Sjednici Gradskog Vijeća Grada Pule održanoj 27. srpnja 2011. godine izglasana je Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog ugovora o provedbi razvojnog programa "Brijuni Rivijera" na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina - Monumenti.
Istarska županija potaknula je realizaciju projekta „Brijuni Rivijera“ s ciljem kvalitetnog vrednovanja Brijunskog otočja i njegova priobalja. Naime, poznato je da su i otočje i priobalje, prvenstveno iz povijesnih razloga, u nedavnoj prošlosti imali poseban status.
Područje projekta „Brijuni Rivijera“ obuhvaća tri jedinice lokalne samouprave, gradove Pulu i Vodnjan te općinu Fažana. Sam  projekt trebao bi značajno promijeniti sadašnju sliku istarskog i hrvatskog turizma.
Projekt „Brijuni Rivijera“ obuhvatit će neposredno samo dio cjelokupnog područja i neke lokalitete, ali cjelinu tvore i druge površine, naselja i građevine, što znači da će svi korisnici prostora i sudionici projekta morati koordinirano djelovati.
Sukladno ovlaštenju Gradskog vijeća Grada Pule gradonačelnik Boris Miletić potpisao je 29. srpnja ove godine na Brijunima Ugovor o provedbi razvojnog programa "Brijuni Rivijera" na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina - Monumenti čime su ostvareni su uvjeti za raspis međunarodnog natječaja na kojem će se odabrati najpovoljniji ponuditelji - potencijalni investitori. S odabranim investitorima sklopit će se predugovori, nakon čega će biti izrađeni urbanistički i detaljni planovi uređenja za lokacije Razvojnog programa. Izrada ovih planova preduvjet je za osnivanje prava građenja, služnosti i zakupa kao daljnje faze realizacije projekta.
Nakon isteka ugovornog razdoblja, posjed nekretnina vrati će  se zemljišnoknjižnim vlasnicima zajedno s izgrađenim objektima i infrastrukturom, bez obveze vlasnika zemljišta na plaćanje naknade za izgrađene objekte i infrastrukturu.

Detaljne informacije o lokacijama obuhvaćene ugovorom: 

Lokacija Hidrobaza:
-         1000 ležajeva
-         Koncept  hotela sa minimalno 4*
-         Razdoblje poslovanja: cjelogodišnje
-         Zaposleni: direktno 256, indirektno 287 (ukupno = 543)
-         Procjena vrijednosti investicije:€80 milijuna

Lokacija Otok Sv. Katarina i Monumenti:
-         Komplekst mještovite namjene i namjene luke nautičkog turizma
-         Hotel minimalno 4* (200 ležajeva)
-         Dvije marine sa maksimalnim brojem od 550 vezova u moru (400+150) s pripadajućim sadržajima te maksimalnim brojem od 1200 ( 1000 + 200 ) vezova na kopnu s pripadajućim sadržajima
-         Zaposleni: direktno 224, indirektno 251 (ukupno = 474)
-         Procjena vrijednosti investicije: €80 milijuna 

Lokacija Pineta:
-         650 ležajeva hotelskog tipa, 300 ležajeva apartmani i vile
-         Zaposleni: direktno 388, indirektno 435 (ukupno = 823)
-         Procjena vrijednosti investicije: 80 milijuna eura 

Ukupna procjena investicija na navedene tri lokacije s pratećom infrastrukturom: 300-330 milijuna eura. 

Dokumenti:

Javni natječaj za izbor najboljih investitora za provedbu Razvojnog programa "Brijuni Rivijera" prema BOT modelu

Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji Razvojnog programa Brijuni Rivijera - "Otok Sv. Katarina - Monumenti"

Javni natječaj za izbor najboljeg ponuditelja kao investitora za provedbu Razvojnog programa "Brijuni Rivijera" na lokaciji Hidrobaza (Pula)

Javni natječaj za izbor najboljeg ponuditelja kao investitora za provedbu Razvojnog programa "Brijuni Rivijera" na lokaciji Pineta (Fažana)

Ugovor o provedbi razvojnog programa "Brijuni Rivijera", na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina Monumenti

Protokol uz ugovor o provedbi razvojnog programa "Brijuni Rivijera", na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina - Monumenti

Novosti:

30. siječnja 2014. - Održana stručna rasprava o izmjenama GUP-a

28. ožujka 2013. - Pokreće se izrada Urbanističkog plana uređenja područja "Sv. Katarina- Monumenti".

30. kolovoza 2011. godine - Uskoro raspisivanje Javnog natječaja za Brijuni Rivijeru

29. srpanj 2011. godine - Na Brijunima potpisan Ugovor o provedbi projekta Brijuni Rivijera

27. srpnja 2011. godine - Gradsko vijeće dalo suglasnost za razvojni program Brijuni Rivijera



Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.