InfoSMS usluga

infoSMS usluga omogućava građanima primanje SMS obavijesti o broju zaprimljenog pismena i datumu otpreme odgovora podnositelju. 

Svi građani koji žele koristiti InfoSMS uslugu trebaju kod podnošenja pismena navesti broj svog mobilnog uređaja putem kojeg će dobiti SMS obavijest o broju zaprimljenog pismena. Na isti broj primit će i obavijest o datumu otpreme odgovora na adresu koju su naznačili u podnesenom pismenu

S dobivenim brojem i šifrom zaprimljenog pismena omogućen je pristup usluzi

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.