Ured Grada

Pročelnik
 

Aleksandar Matić

Adresa: Pula, Forum 1
Telefon 052/371-714
Fax 052/222-990

Djelokrug

Ured Grada obavlja:
  •  organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
  • organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama i javnom informiranju,
  • poslove međunarodne suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, državnim tijelima, medijima, organizacijama i ustanovama,
  • poslove u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom,
  • organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima,

U ovom se Uredu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Ustrojstvo

Ustrojstvene jedinice Ureda Grada jesu:

U Uredu se sistematizira ukupno 11 radnih mjesta sa 14 izvršitelja

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.