Adresar - Služba za zastupanje Grada

Funkcija Ime i prezime Adresa Telefon E-mail
Pročelnica Gordana Lanča Forum 1 052/371-720, 052/371-718 gordana.lanca(at)pula.hr
Viši savjetnik za poslove pravnog zastupanja Nebojša Nikolić Forum 1 052/371-798 nebojsa.nikolic(at)pula.hr
Viši savjetnik za poslove pravnog zastupanja Šime Vidulin Forum 1 052/371-731 sime.vidulin(at)pula.hr
Viši stručni suradnik za poslove pravnog zastupanja 1. Nina Bakić Forum 1 052/371-739 nina.bakic(at)pula.hr
Stručni suradnik za pripremu predmeta u zastupanju Ester Može Forum 1 052/371-718 ester.moze(at)pula.hr
Referent I Danijela Orlić Forum 1 052/371-720 danijela.orlic(at)pula.hr

Telefaks 052/212-344

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.