Priručnik kvalitete Grada Pule

Priručnik kvalitete Grada Pule je dokument koji definira način upravljanja gradskom upravom. Grad Pula je tijekom 2008. godine uveo projekt SWING za upravljanje dokumentacijom unutar organizacije, pa su se sukladno tome stekli svi uvjeti za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom.

Važnost uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u poslovanje odnosi se na sljedeće prednosti:
- bolje upravljanje funkcijama poslovanja i procesnim funkcijama;
- racionalnije gospodarenje resursima;
- smanjenje neizvjesnosti, stresa, preklapanja zadataka i mjerodavnosti;
- povećanje efikasnosti rada, poboljšavanje motiviranosti zaposlenika i odnosa među ljudima;
- podizanje zadovoljstva korisnika usluga;
- smanjenje troškova poslovanja.

Prolistajte Priručnik integriranog sustava upravljanja

Proces pružanja usluga javnog servisa građanima u lokalnoj samoupravi grada Pule

Grad Pula imenovao je glavni proces Procesom pružanja usluga javnog servisa građanima u lokalnoj samoupravi grada Pule. Odnosi koraka samog procesa te njihovo međudjelovanje i slijed jasno su utvrđeni kriterijima i metodama za njihovo učinkovito odvijanje i upravljanje. Svi potrebni resursi i informacije za odvijanje i nadzor procesa osigurala je gradska uprava.

Opis procesa grada Pule

Procesni pristup je u Gradu Puli prepoznat kao učinkovit način pružanja usluga građanima, stoga je Grad Pula imenovao glavni proces Procesom pružanja usluga građanima u lokalnoj samoupravi grada Pule u skladu s člancima 18. i 21. Statuta Grada Pule.
Opis glavnog procesa usklađen je sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 i smjernice IWA 4:2009 kako bi se osiguralo da sve radnje budu međusobno povezane ili ovisne te da se ispune zahtjevi građana. Odnos procesa i njihovo međudjelovanje i slijed jasno su utvrđeni i određeni su kriteriji i metode za njihovo učinkovito odvijanje i upravljanje. Svi potrebni resursi i informacije za odvijanje i nadzor procesa osigurala je gradska uprava.

 

Struktura interne dokumentacije sustava kvalitete

Svi dokumenti koji se pojavljuju u svakodnevnom poslovanju i radu gradske uprave pripadaju dokumentaciji kvalitete. Interni dokumenti koji služe za učinkovito funkcioniranje gradske uprave u okviru uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom spadaju u dokumente kvalitete. Oni se dijele na četiri razine:

  1. Priručnik kvalitete koji je temeljni dokument sustava upravljanja kvalitetom grada Pule, njegov sastavni dio su politika kvalitete i strateški ciljevi kvalitete.
  2. Postupci pomoću kojih je opisan sustav upravljanja prema normi ISO 9001:2008, a opisuje poslovne aktivnosti i dijelove procesa koji se odvijaju u Gradu Puli.
  3. Upute, poslovnici, obrasci, planovi, ček-liste i sl. Svi propisani obrasci koji se koriste u radu službenika i namještenika Grada Pule dio su dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom u Gradu Puli.
  4. Vanjski dokumenti koji propisuju ili usmjeravaju rad i funkcioniranje Grada Pule prate se i ažuriraju kako bi se osigurala stalna usklađenost sa zakonskim propisima.
    Popis svih dokumenata kvalitete te odgovarajuće razine možete detaljnije pogledati u priručniku za kvalitetu.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.