Popis udruga

1. Monteparadiso - Kultura, mladi i vježbe glazbenika
2. Metamedij - Kultura,mladi i vježbe glazbenika
3. Distorzija - Kultura,mladi i vježbe glazbenika
4. Mladi Grada - Kultura, mladi i vježbe glazbenika
5. Inkubus - Vježbe glazbenika
6. Mali mrak - Kultura, vježbe glazbenika
7. MILK - Kultura, kazalište
8. Sonitus - Kultura, glazba
9. Syntheses - Kultura, vježbe glazbenika
10. Kung Fu klub Tao - Sport i rekreacija
11. Zelena Istra - Zaštita okoliša
12.Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula - Socijalna skrb, zdravstvo
13. Udruga dijaliziranih na listi čekanja - Socijalna skrb,zdravstvo
14. Udruga za celijakiju Istre - Socijalna skrb, zdravstvo
15. Merlin  - Soc.program
16. Sportsko društvo Paraplegičara Pula - Socijalna skrb, zdravstvo
17. H.B. I.Ž.Bokeljska mornarica - 29 Nacionalne manjine
18. Udruga cerebralne paralize IŽ - - Socijalna skrb i zdravstvo
19. Udruga udovica hrvatskih branitelja domovinskog rata IŽ. - Civilno društvo
20. Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Pula -Civilno društvo
21. Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata IŽ - Civilno društvo
22. Udruga udomitelja - Civilno društvo
23. Udruga Sunce - Civilno društvo
24. Studentska udruga Pula - Civilno društvo
25. MMC Student - Civilno društvo
26. Centar borilačkih sportova Pula -Sport i rekreacija
27. Udruga za korektivnu gimnastiku i očuvanje zdravlja FIT Pula - Sport i rekreacija
28. Sveučilišna knjižnica u Puli - arhiva Kultura
29. Gepetto Grad. radionica - stolarska, rad. s učenicima
30. Cavae Romanae radionica - kiparska rad s mladima
31. Art Studio - keramičarska rad s djecom
32. Krater -.radionica keramičarska rad s trećom živ.dobi
33. SAKUD – Puhački orkestar grada Pule - Kultura
34. Pulske mažoretkinje - Kultura
35. Udruga J.B. Tito - Civilno društvo
36. Udruga Bošnjaka branitelja Domov. rata - Civilno društvo
37. Nacionalna zajednica Bošnjaka - Nacinalne manjine
38. Udruga Roma Istre - Nacinalne manjine
39. Mađarsko kult. dr.˝Moricz Zsigmond˝ - Nacinalne manjine
40. Udruga Bajs - Kultura, glazba
41. Vukovarske majke Pula - Civilno društvo
42. Udruga mornaričko desantnog pješaštva Vanga - Civilno društvo
43. Rondo Histriae - Kultura, glazba
44. Studio za stvaralačke aktivnosti djece - More - Kultura, glazba
45. Stolno teniski klub Arena - Sport i rekreacija
46. Tango Argentino - Kultura, ples
47. Glazbeni studio Art 052 - Kultura, glazba
48. Istrakord - Kultura, glazba
49. Boksački klub Šampion - Sport i rekreacija
50. Klub prijatelja NK Istra1961 - Sport i rekreacija
51. Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju - Socijalna skrb i
zdravstvo
52. Društvo prijatelja HNK Hajduk - Sport i rekreacija
53. SAKUD -Zaro - Kultura
54. CB Radio klub More - Tehnička kultura
55. KUD Pin - Kultura
56. Gradska radionica Pula - Kultura, likovna
57. Klub sportskih aktivnosti Hip - hop - Sport i rekreacija
58. Centar borilačko –terap.vještina Shin - Sport i rekreacija
59. Savez izviđača Pula - Civilno društvo
60. Odred izviđača pomoraca - Civilno društvo
61. Udruga igrača biljara - Sport i rekreacija
62. Društvo borilačkih sportova - Sport i rekreacija
63. Zanshin - Sport i rekreacija
64. Shen - Sport i rekreacija
65. United - Kultura, glazba
66. Tondak - Kultura, tradicijska
67. A & M festival - Kultura, glazba
68. AVU Marsova soba - Kultura, glazba
69. KUD Bosna I.Ž. - Kultura, n.manjine
70. Klub Bošnjaka Pula - Nacionalne manjine
71. Seasplash - Kultura, glazba
72. Odred izviđača Istra 2- Civilno društvo
73. Makedonsko kulturno društvo I.Ž. Sveti Kiril i Metodij - Nacionalne manjine
74. UPAS - Socijalna skrb, sport i rekreacija
75. Športsko društvo Roller - Pula - Sport i rekreacija
76. Klub sportsko ritmičke Gimnastike Gazela - Sport i rekreacija
77. SAKUD - Dr. Inat - Kultura, kazalište
78. Radio klub Arena - Tehnička kultura
79. HDLU- Istre radni prostori - Kultura, likovna
80. Klub Valetudo -Sport i rekreacija
81. Karate klub Ippon - Sport i rekreacija
82. Udruga za promicanje underground kulture - Kultura, mladi, gl.
83. Teatar T.O.F.A. - Kultura, kazalište
84. Centar Yuan Tong - Sport i rekreacija
85. Gaia, - udruga za poboljšanje kv.života - Sport i rekreacija
86. Studio KaPula - Kultura, fotografija
87. Format - Kultura, fotografija
88. Suncokret - Pula - Civilno društvo
89. Armazonex - Kultura, glazba
90. SKD Nikola Tesla - Kultura, n.manjine
91. Zajednica Srba Istre - Nacinalne manjine
92. Capoiera - Sport i rekreacija
93. USR Pčelica - Sport i rekreacija
94. Biljarski klub Pula - Sport i rekreacija
95. Karate klub Istra + mladi - Sport i rekreacija
96. Čarobnjakov šešir - Kultura, alternativa
97. Plivački klub Arena - Sport i rekreacija
98. Udruga Zaigrana koza - Tehnička kultura
99. Planinarsko društvo Glas Istre - Sport i rekreacija
100 Klub maketara Pula - Tehnička kultura
101 Sportsko penjački klub Onsight - Sport i rekreacija
102 Škola primijenjenih umjetnost i dizajna Pula-Umjetnička radionica
103 Općinski sud u Puli - Arhiva
104 Udruga Figaro - Kultura i glazba
105 Udruga Barmana IŽ 2.- Civilno društvo
106 Udruga mikrofoni - Kultura, vježbe glazbenika
107 Udruga za autizam - Socijalna skrb, zdravstvo
108 Udruga Shari -Vari - Kultura, vježbe glazbenika
109 Breakdance studio Ab original - Kultura, ples
110 Udruga specijalne policije BAK Udruga proizašla iz domovinskog rata
111 Savez udruga Rojca - Udruga civilnog društva

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.