Humanitarne i srodne organizacije

Društvo  Crvenog križa  provodi sljedeće programe:
              - program dobrovoljnog davalaštva krvi - uz prikupljanje potrebnih i planiranih doza krvi, potiču  se kvalitetne akcije darivanja krvi, isticanje važnosti darivanja krvi, te edukacija mladih i regrutiranje novih darivatelja krvi uz redovito ažuriranje baze podataka dobrovoljnih darivatelja krvi.
             - socijalni program – predstavlja direktnu humanitarnu materijalnu pomoć socijalno ugroženim građanima, vrši se prikupljanje i podjela humanitarne pomoći u hrani, odjeći i obući, higijenskim potrepštinama uz maksimalno uključivanje volontera. Izrađena je baza podataka osoba koji su u potrebi za vaninstitucionalnim oblicima skrbi, kao i baza podataka volontera
            - program prve pomoći – sadrži edukaciju građana putem tečajeva za pružanje prve pomoći za polaznike auto škole i kao priprema djece za natjecanja.
            - zdravstvena preventiva – podrazumjeva unapređivanje znanja građana, djece i mladeži o zdravlju i zdravim načinima življenja, imajući u vidu prioritne potrebe zajednice.  Kroz radionice i predavanjase provodi edukacija građana o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja i promoviraju zdravi stilovi života.
            - program za  mladež Crvenog križa – obuhvaća uključivanje djece i mladeži  za djelotvoran i odgovoran život u zajednici, pomoći im u kvalitetnom odrastanju i prvenirati pojavu poremećaja u ponašanju.
            -Služba traženja – osigurava pružanje pomoći građanima u rješavanju osobnih traženja osoba napoznata boravišta, neovisno od razloga zbog kojeg su nepoznata.

KONTAKTI:

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Pula
Nobileova 2, 52100 Pula
tel. 052/543-708,
fax. 052/543-713
Web:www.hck.hr
Nevija Srdoč- ravnatelj
091/7231-035
e-mail: crveni.kriz.pula(at)pu.t-com.hr

Udruga Sv. Vinka Paulskog u RH
ogranak I – Konferencija Sv. Antuna Padovanskog u Puli
Varaždinska 2, 52100 Pula
tel. 052/210-529
Web:www.ssvp.hr
predsj. konf.u Puli: Sabina Roznbekec
e-mail: binica(at)net.hr

Caritas Grada Pule
Kupelwieserova 3 ,52100 Pula
tel. 052/211-393,  
mob:098 207 749
kontakt osoba: Milan Milovan 
Web: www.czn.hr

Centar za pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima
 Bartolomeo De Vitrei  16
52100 Pula,
tel. 052/ 210-188

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.