Ida - Istarska razvojna agencija

Kontakt:
IDA d.o.o. Istarska razvojna agencija
Mletačka 12/IV ,
52100 Pula, Hrvatska
tel: ++385(52) 381 900
fax: ++385(52) 381 905
e-mail: ida-uprava(at)ida.hr
Web: www.ida.hr

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.

Prva je regionalna i jedna od vodećih razvojnih agencija u Hrvatskoj. Osnovana je 14. prosinca 1999. godine kao operativno tijelo za provedbu razvojnih programa  Istarske županije, odnosno  Konzorcija za razvoj "Istra 21". Registrirana je pri Trgovačkom sudu u Rijeci 29. svibnja 2000. godine, dok je s radom započela 01. lipnja 2000. godine. Osnivači  IDA-e su Istarska županija i devet istarskih gradova: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Umag.
Danas je IDA nezaobilazan čimbenik razvoja gospodarstva Istre. Njena je primarna uloga poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji i to kroz pružanje financijske podrške, provođenje edukacija, razvijanje poduzetničke infrastrukture, informiranje i savjetovanje poduzetnika, pružanje usluga potencijalnim stranim investitorima te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime u Istarskoj županiji.  
Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. prva je hrvatska regionalna razvojna agencija koja je  certificirala sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2000. Provjeru je izvršila certifikacijska tvrtka SGS ICS te dana 22. ožujka 2004. godine izdala  certifikat ISO 9001:2000 o usuglašenosti sustava upravljanja kvalitetom u IDA-i sa zahtjevima ove međunarodne norme.
Po ovlaštenju Istarske županije IDA je razvila oznaku vizualnog označavanja kvalitete  Istrian quality (IQ), a znak je 2005. godine i registrirala.Od strane Istarske županije izabrana je za koordinatora izrade  Regionalnog operativnog programa (ROP-a) Istarske županije. Tijekom 2005. godine u IDA-i su izvršene sve potrebne predradnje za početak njegove izrade, a u lipnju tekuće godine navedeni je dokument i završen.   ROP Istarske županije tiskan je početkom 2007. godine.

Vizija:  
"IDA je dinamična, fleksibilna, inovativna razvojna agencija orjentirana na razvoj Istarske županije kao gospodarski konkurentne regije visokog životnog standarda."

Misija:
"Kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije."

Mjere:
• Razvoj i primjena modela financiranja
• Razvoj poduzetničkih zona i ostale infrastrukture
• Razvoj ljudskih resursa
• Primjena istraživanja i razvoja
• Povezivanje poduzeća i razvojnih institucija (klastera)
• Promicanje ulaganja
• Informiranje
• Izrada i primjena strateških razvojnih dokumenata i politika

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.