Udruženje obrtnika Pula

Kontakt:
Udruženje obrtnika Pula
Ul. Sv. Felicite 5/A,
52100 Pula,Hrvatska

Telefon: 052/211-711, 211-719
Faks: 052/218-253 
E-mail: uo.pula(at)hok.hr
Web: www.obrtnici-pula.hr

Ured udruženja ima ulogu pružati stručnu i operativnu pomoć budućim obrtnicima, svim obrtnicima članovima udruženja, organima upravljanja udruženja (Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor), sekcijama i njihovim tijelima kroz:
• Davanje stručnih informacija svim zainteresiranima
• Praćenje propisa, primjenu propisa i davanje informacija o propisima vezanim za obrtništvo
• Animaciju i pomoć obrtnicima u njihovim strukovnim aktivnostima i povremenim akcijama
• Organizaciju posjeta sajmovima, organizaciju izleta i raznih drugih manifestacija
• Pripremu i realizaciju dokumentacije neohodne za rad organa upravljanja (sastanci, sjednice, skupštine...)
• Pripremu i podršku u realizaciji sastanaka i drugih skupova
• Pomoć građanima koji žele otvoriti obrt (savjeti, razne usluge, materijali)
• Stručnu i savjetodavnu pomoč članovima u realizaciji poslova, rješavanju problema
• U suradnji sa Obrtničkom komorom Istre koordinirati i realizirati aktivnosti od značaja za obrtnike (zajedničke akcije, zaštita interesa obrtnika, suradnja sa lokalnom i državnom vlašću, međunarodne aktivnosti i sl.)
• Druge poslove definirane statutom 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.