Predškolske ustanove u Puli

Programom javnih potreba iz djelokruga predškolskog odgoja u Gradu Puli u značajnoj mjeri utječe na kvalitetu odgoja djece i poboljšavanja položaja mladih obitelji. Program se provodi u dvije predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Pula: 


1. Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula www.dvpula.hr
2. Predškolska ustanova Rin Tin Tin www.rintintin.hr

Osim u navedenim ustanovama, program predškolskog odgoja provodi se u još 23 vrtića: 21 u vlasništvu fizičkih osoba, 1 osnovan od strane vjerske zajednice i 1 čiji je osnivač Udruga Roma Pula.
Napominjemo da Grad Pula sudjeluje u sufinanciranju predškolskog programa, kako u predškolskim ustanovama kojih je osnivač, tako i u ostalim predškolskim ustanovama u kojima se kao osnivači pojavljuju fizičke osobe, vjerske zajednice ili udruge.
Veće potrebe za predškolskim ustanovama nego ranijih godina zadovoljavaju se u vrtićima kojih je osnivač Grad Pula i kroz mrežu manjih, dislociranih, ali roditeljima dostupnijih privatnih vrtića. Redovno se sufinanciraju i programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju koja polaze Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula. Prema podacima koji se prate iz godine u godinu, vidljivo je povećanje potreba za usluge predškolskog odgoja nego ranijih godina. Grad Pula nastoji kontinuirano pratiti novonastale promjene i prilagoditi programe stvarnim potrebama roditelja i djece.

Na području grada Pule djeluju slijedeće predškolske ustanove:OSNIVAČ GRAD PULA

PU Dječji vrtići Pula
Koparska 31a, 52 100 Pula
tel.542-120

Organizacijska jedinica Centar
tel.542-121

Organizacijska jedinica Veruda
tel.223-476

Organizacijska jedinica Monte Zaro
tel.218-380

 

PU Rin Tin Tin
Glavinićev uspon 4A, 52100 Pula
tel. 522-700

 

DRUGI OSNIVAČI

Dječji vrtić Dobrilići
Mutilska 25, 52100 Pula
tel.095/560 7708

Dječji vrtić Oblutak 
Monte Magno 13, 52100 Pula
tel.507-028

Dječji vrtić Topolino
Županska 16, 52100 Pula
tel.393-533

Dječji vrtić Histrići
Lungera 3, Štinjan, 52100 Pula
tel.517-418

Dječji vrtić Veseljko
Ivančićeva 19, 52100 Pula
tel.505-155

Dječji vrtić Snoopy
Kovačićeva 5, 52100 Pula
tel.098/9430899

Dječji vrtić Maslačak
Vernalska 12, 52100 Pula
tel.535-652

Dječji vrtić Bambi
J. Crnobori 82, 52100 Pula 
tel.098/214-877

Dječji vrtić Vjeverice
Orbanin 77, 52100 Pula 
tel.541-178

Dječji vrtić Dado
Kalčeva 11, 52100 Pula
tel.517-181

Dječji vrtić Cipelići
Nazorova 33, 52100 Pula 
tel.218-735

Dječji vrtić Šiljo
Prilaz španjolskih boraca 3, 52100 Pula
tel.391-227

Dječji vrtić Marija Petković
Creska 7, 52100 Pula
tel.534-948

Dječji vrtić Vesela kuća 
Bruna Kosa 16, 52100 Pula
tel.091/8923869

Dječji vrtić Dugin svijet
Vodnjanska 17, 52 100 Pula
Te. 556-878

Dječji vrtić Kućica od licitra
Mutvoranska 2, 52 100 Pula
Tel. 501-726

Dječji vrtić Moj dan
Medulinska cesta 29 a, 52 100 Pula
Tel. 823-904

Dječji vrtić Pingvin
Vergerijeva 2, 52 100 Pula
Tel. 099/5315099

Dječji vrtić Ribice
Frane Flega 19, 52 100 Pula
Tel. 099/5035788

Dječji vrtić Titti
Drenovica 18, 52 100 Pula
Tel. 507-121

Dječji vrtić Cvrčak
Rohreggerova 69, 52 100 Pula
Tel. 099/4061525

Dječji vrtić Zvončica
Put od fortice 29, Škatari, 52 100 Pula
Tel. 098 /1605693

Dječji vrtić Sunčica
Kamik 18, 52100 Pula
Tel.573-133


OSTALO

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda
Budicinova 23, 5200 Pula
Tel. 222-358

 

 

Novosti

Projekt e-Vrtići Puli donio nagradu za kreativnost i inovativnost

Nagrada za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.