Sport u gradu Puli

Kontakti:
Grad Pula
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu
Forum 2, 52100 Pula,
tel: 052/ 371- 930

Javna ustanova Pula Sport
Trg kralja Tomislava 7, Pula
tel: 052/385-365
fax: 052/385-370

Sportska zajednica Grada Pule
Adresa:Marsovo polje 6.
52100 Pula, Hrvatska
Telefon: 052 212-946
Fax: 052 224-700

Grad Pula osigurava sredstva iz proračuna za javne potrebe te za sportske programe, odnosno aktivnosti od značaja za Grad, a odnose se na:

1. poticanje i promicanje sporta kao osobne potrebe i djelatnosti,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje udruga, saveza i zajednice,
4. priprema sportaša za domaća i međunarodna natjecanja,
5. opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
6. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
7. sportsko rekreacijske aktivnosti građana,
8. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom,
9. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Pulu,
10. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta Grada.

Korisni linkovi:

http://www.savez-sportova-pula.hr/index.php?id=22

Pula Sport d.o.o.

Zajednica Tehničke Kulture Pula

Klubovi tehničke kulture

Sportski objekti Grada Pule

Svi rezultati školskih prvenstava na nivou Grada Pule www.skolski-sport-pula.info

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.