Upravni odjel za kulturu

p.o. gradonačelnika pročelnica
 

Jasmina Nina Kamber

Adresa: , Sergijevaca 2
Telefon 052/371-911
Fax 052/223-677

Djelokrug

Upravni odjel za kulturu obavlja upravne i stručne poslove:

• upravni i stručni poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u djelokrugu kulture za područja knjižnične i nakladničke, scenske, dramske, filmske, glazbene, muzejske, galerijske i likovne djelatnosti, kao i područja inovativnih kulturnih i umjetničkih praksi te kulturnog amaterizma

• predlaže raspodjelu sredstava proračuna Grada za programe javnih potreba u kulturi i prati namjensko korištenje tih sredstava

• prati rad u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula

• prati i potiče rad udruga u kulturi

• koordinira rad kulturnih vijeća i povjerenstva

• koordinira pripreme kulturnih programa, manifestacija i projekata od interesa za Grad

• daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada iz djelokruga Odjela

• prati poslove iz djelokruga provedbe projekata zaštite i očuvanja nepokretne i pokretne kulturne baštine,

• vodi brigu o objektima kulture, što obuhvaća poslove u vezi gospodarenja, planiranja tekućeg i investicijskog održavanja te nabave opreme

• predlaganje i sudjelovanje u izradi strateških dokumenata kulturne politike Grada

• obavlja poslove vezane uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoj civilnog društva: nacionalnih manjina, braniteljskih, antifašističkih, kao i poslove vezane uz financiranje aktivnosti sindikata, vjerskih zajednica i političkih stranaka.

U ovom se Odjelu obavljaju se i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

 

Poveznice

Zbirka umjetnina Grada Pule, Gradska galerija, Zbirka Antun Motika
Adresar
Društveni centar Rojc

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.