Kratka povijest zgrade

Od 1870. godine na mjestu današnjeg Rojca djelovala je Marinen Schule, odnosno Pomorska škola, koja od 1899. godine zauzima oko 6000 četvornih metara. Nakon 1918. godine, odnosno pada Austro-Ugarske Monarhije, prostor današnje Hrvatske trebao je biti pripojen ili Kraljevini Jugoslaviji ili Italiji. Nakon tog kriznog i neodlučnog razdoblja, definitivno je donesena odluka o pripojenju Pule i Istre Italiji, koja na prostoru današnjeg Rojca osniva školu za pitomce.

Nakon kapitulacije, 1945. godine, Italija napušta prostore današnje Istre i Pule, a Rojc postaje “partizanska mašinska škola“ i kasarna.
Godine 1976. škola prestaje djelovati, a Rojcu preostaje samo funkcija kasarne.
Tako je bilo do prosinca 1991. godine, kada gradska uprava nakon danonoćnih pregovora, sklapa dogovor s pripadnicima bivše Jugoslavenske narodne armije da na miran način napuste sve vojne objekte u  Puli.

U vojarnu su vrlo brzo, nakon što je po odlasku bivše JNA predana na čuvanje tadašnjoj Skupštini općine Pula, smještene prve izbjeglice u za tu namjenu preuređeno južno krilo objekta. Tu je sve do kraja srpnja 1997. boravilo 600 izbjeglica i prognanika, te humanitarne organizacije koje su skrbile o stradalnicima Domovinskog rata.
Budući da su u Puli krajem 90-tih izražene potrebe 30 gradskih udruga za poslovnim prostorima, a riječ je o neprofitnim udrugama pretežno iz djelokruga kulture, zaštite okoliša, rada s mladima, skrbi o osobama s posebnim potrebama i sporta, Grad je za njih osigurao prostorije u objektu Rojc u studenom 1998. (DR. Inat, Puhački orkestar Grada Pule, Zaro,…).

Sve su udruge vlastitim zalaganjem i sredstvima uredile svoje prostore i dale posve novu kvalitetu nekadašnjoj vojarni. Udruge su, čiji se broj u međuvremenu udvostručio, svojim radom i programima udahnule život objektu i time stvorile temelje za osnivanje multimedijalnog centra civilnog sektora Pule.
Krajem 2002. godine, tada novoosnovani odjel za kulturu i koordinaciju rada udruga Grada Pule preuzima obvezu uspostave novog načina korištenja objekta.Odjel započinje zaprimati zahtjeve za popunjavanje preostalih prostora u “Rojcu“, temeljem objavljenog javnog poziva, a istovremeno se ažurira evidencija već postojećih.

U južnom se krilu objekta 62 gradske udruge služe prostorom od oko 6.800 m². Prostorije je u ožujku 2005. dobilo još 17 udruga u sjevernom krilu pod istim uvjetima, s obvezom da ih urede vlastitim sredstvima. Dodijeljen je i dio vanjskih prostora za sport i rekreaciju te osmišljeno uređenje klupskih prostorija koje će koristiti sve udruge.

Centralno grijanje je proradilo u prostorijama južnog krila 2004. godine, na svakom katu je uređen zajednički sanitarni prostor, sređene su električne i vodovodne instalacije, obavljeni zidarski i staklarski radovi u zajedničkim prostorijama, započelo je uređenje okoliša i sportskih terena, postavljena je vanjska rasvjeta i video nadzor te organizirana čuvarska služba i služba za održavanje zajedničkih prostorija. Većina udruga je u južnom krilu završila uređivanje svojih prostorija. U listopadu 2004. završena je prva faza projekta Krojcberg što ga je pokrenula udruga Distorzija radi oplemenjivanja unutarnjih prostorija Rojca i povezivanja korisnika kroz rad umjetničkih radionica. Projekt će nastaviti voditi zajedno udruge Distorzija i Otompotom (Zagreb). Krajem svibnja 2004. organizirana je manifestacija Otvorena vrata Rojca čiji je inicijator Metamedija, te je u suradnji s Odjelom pripremljena i objavljena brošura o stanovnicima Rojca. Udruga Monteparadiso je u svojim prostorijama otvorila HackLab - internetski klub s 13 računala koja su svima na raspolaganju. Najaktivnije udruge su na inicijativu Zelene Istre pokrenule djelovanje svojevrsnog Saveza udruga radi međusobnog povezivanja i uspostave redovite komunikacije s Odjelom. Predvodile su i mirni prosvjedni mimohod kao reakciju na napade skinheda na članove udruge Monteparadiso u dvorištu Rojca. Ovom su se prosvjedu protiv nasilja u Puli pridružili i brojni građani te je on postao temelj manifestacije Antifa fest koja se održava već šestu godinu za redom.

Od 2006. godine intenzivno se puni sjeverno krilo Centra, udruge uređuju svoje prostore i dodatno se podiže kvaliteta same zgrade.
U 2008. i 2009. godini pokrenuta je i uspostavljena dobra komunikacija sa korisnicima “Rojca“ zahvaljujući zajedničkim naporima korisnika i Grada Pule.
Od 17. ožujka 2008. godine djeluje Vijeće Rojca. Vijeće je tijelo sastavljeno od udruga uporabovnica Centra koje je formirano s ciljem kvalitetnijeg i odgovornijeg rada u Rojcu i isto takve suradnje s Gradom Pulom kao partnerom sektora i vlasnikom Rojca.

Radi bolje komunikacije, uvažavanja potreba i prijedloga korisnika Centra i zajedničkog donošenja odluka formirana je Radna grupa za koordinaciju Centra gradskih udruga "Rojc"(Koordinacija).

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.