Dječji vrtić - Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin

Kontakt:
DV-SI Rin Tin Tin
Glavinićev Uspon 4/A / Clivo Glavinić 4/A
fax: 052/216-747
Tel. 052/522-700
Email: rin.tin.tin(at)rintinitn.hr


Ravnateljica: Tamara Brussich / direttrice@rintintin.hr

Dječji vrtić - Scuola dell` infanzia “Rin Tin Tin” Pula-Pola obavlja djelatnost odgoja, naobrazbe, prehrane i zdravstvene zaštite djece predškolske dobi prema hrvatskom programu na talijanskom jeziku. Njegu, odgoj i naobrazbu, socijalne i zdravstvene zaštite te skrb o djeci predškolske dobi u vrtiću ostvaruju odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici.

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.