Služba za unutarnju reviziju

p.o. gradonačelnika pročelnica
Nikolina Radulović
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-710
Fax: 052/222-990
Email: nikolina.radulovic@pula.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.