Doneseni akti od 01. listopada do 05. listopada 2009. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 01. listopada do 05. listopada 2009. godine

 

 1. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela Ulice Istarskog razvoda u Puli – II faza
 2. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevine na sustav opskrbe pitkom vodom (Tehnička škola – investitor rekonstrukcije-dogradnje zgrade Škole)
 3. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda (Tehnička škola – investitor rekonstrukcije-dogradnje zgrade Škole)
 4. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda (Talijanska srednja škola – investitor izgradnje sportske dvorane Škole) 
 5. Odluka o potpunom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa (OŠ Šijana – rekonstrukcija-dogradnja građevine Škole)
 6. Odluka o potpunom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa  (MO Stoja – izgradnja-uređenje igrališta za odbojku na pijesku)
 7. Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pula
 8. Izmjena Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje
 9. Zaključak o davanju suglasnosti i ne davanju suglasnosti na zaključke Radne grupe za koordinaciju Centra gradskih udruga “Rojc” Pula
 10. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata – PROGRAM KREDITIRANJA “PODUZETNIK PULA 2009”
 11. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) – Kancijanić Tanja
 12. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) – Dolinšek Natalija
 13. Odluka o zaključenju Anexa Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom), Klasa: 371-01/98-02/19, Urbroj: 2168/01-03-09-98-4 od 10. srpnja 1998. godine – Kalčić Sebastijan
 14. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Vjekoslav Ladavac
 15. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku Miro Vošten ulaganje – izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 11
 16. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku Pliško Biljana ulaganje – izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Banovčeva br. 8
 17. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u Scalierovoj ulici u Puli, na dijelu od Tesline ulice do Pazinske ulice
 18. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa na području MO Štinjan i na Paduljskom putu
 19. Odluka o davanju punomoći za ishodovanje rješenja o uvjetima građenja – Ruža Bergić

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.