Doneseni akti od 06. listopada do 15. listopada 2009.

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 06. listopada do 15. listopada 2009. godine

 

 1. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova dogradnje OŠ Šijana Faza II
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Urbanističkog plana uređenjaIstočna poslovna zona
 3. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevine na sustav opskrbe pitkom vodom (OŠ Verudarekonstrukcija-dogradnja postojeće Škole)
 4. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda (OŠ Veruda - rekonstrukcija-dogradnja postojeće Škole)
 5. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Pule za 2008. godinu
 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2008. godinu
 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2008. godinu
 8. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Pula za 2008. godinu
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008. godinu
 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove – Istituzione prescolare Rin Tin Tin Grad Pula – Città di Pola za 2008. godinu
 11. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za 2008. godinu
 12. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2008. godinu
 13. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2008. godinu
 14. Zaključak o prijedlogu za imenovanje predstavnika Grada Pule u Skupštinu Područne vatrogasne zajednice Pula
 15. Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Pule
 16. Rješenje o imenovanju članova Savjeta potrošača javnih usluga Grada Pule
 17. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom – Hrvatska elektroprivreda d.d.
 18. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća (lokacija Put za groblje – Vodovodna ulica za razdoblje od 27. listopada do 03. studenoga 2009.g.)
 19. Odluka o poništenju i izmjeni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 20. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Helios Osiguranje
 21. Odluka o izdavanju tabularne isprave – Dostana Kerniat i dr.
 22. Odluka o izdavanju tabularne isprave za priznanje prava vlasništva – Anka Weiser-Stefanović i Kristina Weiser-Vujić
 23. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Koparska br. 52
 24. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Vatrogasna zajednica Istarske županije)
 25. Odluka o davanju suglasnosti javnoj ustanovi Pula Sport za nabavu dodatne projektne dokumentacije i troškovnika za izgradnju gradskog stadiona “A. Drosina”

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.