III Javna priznanja

Članak 9.

Javna priznanja Grada Pule dodjeljuje Gradsko vijeće pojedincima i pravnim osobama

za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a osobito za posebne uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, sporta,  tjelesne i tehničke kulture,  odgoja,  obrazovanja,  zdravstva,  socijalne  skrbi,  zaštite  čovjekova  okoliša  ili  u pružanju humanitarne i druge pomoći.

Javna  priznanja  Grada  Pule  uručuju  se  na  svečanoj  sjednici  odnosno  svečanosti povodom Dana Grada.

Članak 10.

Javna priznanja Grada Pule su:

  1. Nagrada Grada Pule
  2. Grb Grada Pule
  3. Povelja Grada Pule
  4. Povelja "Počasni građanin Grada Pule"
  5. Zlatni ključ Grada Pule.

Članak 11.

Gradsko  vijeće  može  posebnim  odlukama  dodjeljivati  i  druga  priznanja  u  povodu događaja značajnih za Grad Pulu.

Gradonačelnik Grada Pule povodom kulturnih, sportskih i drugih postignuća značajnih

za  Grad  Pulu,  kao  i  u  sklopu  suradnje  s  drugim  gradovima  i  institucijama,  može  uručiti  i druga priznanja.

Članak 12.

Podrobniji opis javnih priznanja Grada Pule, uvjeti i način njihovog dodjeljivanja te njihov izgled i sadržaj uređuju se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 13.

Pokroviteljstvo se može prihvatiti nad društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim

ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Grad Pulu. Pokroviteljstvo mogu prihvatiti Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.