II Obilježja grada Pule

Članak 5.

Grad ima grb i zastavu.
Grb Grada je povijesni grb Grada Pule.
Grb Grada Pule je štit zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje. Krakovi križa dodiruju rub štita. Za svečanu službenu uporabu ističe se grb na renesansnom štitu posebno oblikovan (uglovi, sredina gornjeg ruba i dno su zašiljeni), obrubljen i odozgo ukrašen bočnim uvojcima i središnjim stiliziranim cvijetom ljiljana povezan sa križem bijelom lentom na postamentu.
Zastava Grada Pule je pravokutnik zelene boje u kojem je latinski križ zlatne (žute) boje.
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Pule. Podrobniji opis grba i zastave Grada Pule kao i mjerila za korištenje grba i zastave uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Gradsko vijeće, posebnom odlukom gradonačelnika, može se odobriti uporaba grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada Pule.

Članak 6.

Dan Grada Pule je 5. svibanj. Identičan je s danom oslobođenja Pule 5. svibnja 1945. godine.
Na taj dan održava se svečana sjednica Gradskog vijeća odnosno posebna svečanost.
U Gradu Puli svečano se obilježava 3. srpanj – Dan Sv. Tome, zaštitnika grada i 02. listopada – Dan spomena Grada Pule.

Članak 7.

Pripadnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Gradu Puli osigurat će se sloboda  izražavanja  nacionalne  pripadnosti,  slobodna  uporaba  svojeg  jezika  i  pisma  u privatnom  i  javnom  životu,  kulturna  autonomija,  slobodna  uporaba  znamenja  i  simbola  i zaštita ravnopravnog sudjelovanja u poslovima sukladno važećim propisima.
Kad  se  ističe  zastava  i  simbol  etničke  i  nacionalne  zajednice  ili  manjine  tada  se obavezno ističe uz zastavu odnosno grb Republike Hrvatske.

Članak 8.

Grad Pula njeguje i promiče zaštitu izvornih toponima i očuvanje lokalnog narječja - čakavštine kroz zavičajnu nastavu i druge sadržaje.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.