Program mikročipiranja i sterilizacije pasa i mačaka

Kontakt:
Grad Pula

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo
Forum 2, 52100 Pula
tel: 052/ 371-910
fax: 052/ 223-670
e-mail:silvija.hrelja(at)pula.hr

U Proračunu Grada Pule za 2009. godinu uvršten je Program mikročipiranja i sterilizacije pasa i mačaka s ciljem poticanja i sufinanciranja ovih mjera.

Ciljevi navedenog Programa su:
-potaknuti posjednike pasa i mačaka da u što većem broju koriste metodu mikročipiranja, koja je sigurna, jednokratna i doživotna metoda označavanja životinja;
-potaknuti posjednike životinja da brinu o reprodukciji svojih kućnih ljubimaca (sprečavanje nekontroliranog razmnožavanja, briga za potomke svojih kućnih ljubimaca, ne napuštanje životinja);
-želi se da se posjednici pasa i mačaka u što većem broju odlučuju na kastraciju ili sterilizaciju kao jednu od metoda kontrole populacije životinja;
-metoda kvalitetno dovodi do kontrole populacije pasa i mačaka, a uz druge metode učinkovito doprinosi kontroli i smanjenju broja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka.

Program se realizira putem veterinarskih organizacija koje djeluju u Gradu Puli i sa kojima je potpisan Ugovor o suradnji. Programom Grad sufinancira 50% od cijene mikročipa, te 60% od cijene kastracije/sterilizacije pasa/mačaka.
Zainteresirani vlasnici kućnih ljubimaca mogu se obratiti veterinarskim organizacijama radi mikročipiranja odnosno kastracije/sterilizacije njihovih kućnih ljubimaca. Program je odlično prihvaćen od strane vlasnika pasa i mačaka.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo izradio je letak «Razmisli što će biti sa mnom prije mog rođenja!», sa željom da se pomogne vlasnicima kućnih ljubimaca da pronađu odgovore na neka od najčešćih pitanja koja si postavljaju u vezi s kastracijom i mikročipiranjem svojih kućnih ljubimaca. Letak se distribuirao građanima kroz Mjesne odbore na području grada, kao i putem veterinarskih ambulanti.

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.