Domovi za starije i nemoćne

Domovi namjenjenim starijim osobama koji djeluju u Gradu Puli su slijedeći:

Dom za starije osobe “Alfredo Štiglić” 

Pula, Krležina 33
tel. 392-464, 392-544
fax. 392-449
ravnatelj: Vesna Grubišić Juhas
MB: 1599577
e-mail: vesna.grubisic.juhas(at)pu.t-com.hr

Kuća skrbi «Polikarp d.o.o.», odnosno Dom za starije i nemoćne osobe «Sv.Polikarp»

Pula, Tomasinijeva 13
tel. 052/211-489, 052/390 200
ravnatelj: dipl. jur. Sanela Ristić
direktor "Kuće skrbi": Martin Kliman
MB: 3900703

Dom za psihički bolesne odrasle osobe “Vila Maria” 

Pula, Šišanska 2
tel.545-480, faks. 389-024
ravnatelj: Vesna Sperath
MB 15999585
e-mail: vila.maria(at)pu.t-com.hr


Dokumenti

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.