Udruge u zdravstvu

Dio programa javnih potreba zdravstva provodi se financijskom potporom udrugama koje provode aktivnosti i programe: ranog otkrivanja i suzbijanja kroničnih nezaraznih bolesti (malignih bolesti, bolesti srca i krvožilnog sustava, duševnih i neuroloških bolesti), poboljšanja kvalitete življenja djece i osoba s posebnim potrebama izazvanih kroničnim nezaraznim bolestima (dijabetes, celijakija, multipla skleroza i dr.), poboljšanja zdravlja i kvalitete življenja ranjivih skupina (djece, trudnica i osoba starijih od 65 godina).

Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA

Program prevencija karcinoma dojke i postoperativna rehabilitacija žena operiranih i liječenih od karcinoma dojke obuhvaća pružanje psihosocijalne pomoći ženama oboljelim i operiranim od raka dojke i članovima njihovih obitelji, izgradnju i podizanje svijesti stanovništva o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke, poticanje žena na samopregled i sistematske preglede s ciljem ranog otkrivanja bolesti, pružanja usluga postoperativne rehabilitacije ženama liječenim od karcinoma dojke. Aktivnosti kluba jesu provođenje edukacija i stručnih predavanja za članove Kluba i šire građanstvo.

Kontakt:
Klub žena liječenih od karcinoma dojke «Gea» Pula

Nobileova 1, 52100 Pula
Web: www.geapula.hr
tel. 052/ 388-865,
fax: 052/ 388-866
predsj. Ljiljana Vojnić
e-mail: klub.gea(at)pu.t-com.hrklub.gea(at)pu.t-com.hr

Liga protiv raka Pula

Aktivnosti Lige protiv raka Pula planiraju se u tri segmenta:

1. rad na prevenciji malignih bolesti - organiziranje predavanja, stručnih skupova, izrada informativnih letaka, izdavanje informatora.
2. rad na rehabilitaciji onkoloških bolesnika – pružanje psihološke pomoći kroz rad psihološkog savjetovališta, tima za palijativnu skrb, stoma klub, te distribucija ortopedskih pomagala.
3.edukacija i stručno osposobljavanje medicinskog osoblja i volontera u cilju podizanja kvalitete pruženih usluga.

Glavni cilj provedbe programa je prevencija malignih oboljenja, podizanje zdravstvene svijesti o brizi za vlastito zdravlje, što ranije otkrivanje malignih bolesti, što brži oporavak i vraćanje na radna mjesta, podizanje kvalitete života oboljelih i članova njihovih obitelji.

Liga protiv raka - Program palijativna skrb

Cilj programa je poboljšanje skrbi oboljelima od neizlječivih smrtonosnih bolesti i članovima njihovih obitelji i to posebno u periodu umiranja. Planirane aktivnosti jesu kućne posjete palijativnog tima, liječenje boli i simptoma, potpora obiteljima; aktivnosti volonterske ambulante palijativne skrbi pri Općoj bolnici Pula. Udruga nadalje planira provedbu edukacije za zdravstvene i nezdravstvene volontere; nabavku adekvatne opreme (bolesnički kreveti, antidekubitalni madraci, toaletni stolovi, hodalice i sl.) te posudba pacijentima.

Liga protiv raka – Program unapređenja mentalnog zdravlja bolesnika i njihovih obitelji od malignih bolesti

Cilj programa je pružanje psihološke pomoći oboljelima od karcinoma i članovima njihovih obitelji u svim fazama bolesti. Ovim programom planirane su slijedeće aktivnosti: psihoterapijski tretmani namijenjeni onkološkim pacijentima; savjetovanje za pojedince i obitelji te psihoedukacija.

Kontakt:
Liga  protiv raka
Pula, Nobileova 1
tel. 540-592
predsj. Danica Kuzmanović
e-mail: liga.protiv.raka(at)pu.t-com.hr

Hrvatska donorska mreža

Hrvatska donorska mreža provedbom programa, promicanje posmrtnog darivanja organa među građanima i potrebe transplantacijskog liječenja organima od umrlih osoba, djeluje na planu promicanja značaja ovog oblika liječenja prema široj javnosti. U program udruge uključen je rad s medijima i s novinarima, edukacija javnosti na planu organizacije prikupljanja organa od umrlih osoba, edukacija o moždanoj smrti, promicanje darivanja koštane srži od živih darivatelja, razumijevanje u javnosti prikupljanja organa od umrlih osoba.

Ciljevi rada Udruge jesu razvoj transplantacijskog liječenja, poboljšati zdravlje, sačuvati živote mnogih sadašnjih i budućih bolesnika; stvaranje uvjeta za prijeko potrebni daljnji razvoj transplantacije u Hrvatskoj.

Kontakt:
Hrvatska donorska mreža
Pula, Negrijeva 6,
wEB:www.hdm.hr
tel:052/ 376-166, 098/335-005
predsj. prim.mr.sc.dr. Igor Povrzanović, liječnik
e-mail: igor.povrzanovic(at)pu.htnet.hr

Hrvatska liga protiv reumatizma

Program Udruge «Za bolji život reumatičara» ima za cilj zdravstveno prosvjećivanje kroz rad na prevenciji i edukaciji o reumatskim bolestima, akcijama besplatne ultrazvučne denzitometrije rano otkriti oboljele od osteoporoze, njihovom liječenju i rehabilitaciji te sprečavanju nastanka invalidnosti i poboljšanju kvalitete življenja, uz praćenje znanstvenih dostignuća iz oblasti reumatologije. Program je namijenjen djeci i mladima s urođenim greškama na lokomotornom sustavu, ženama i muškarcima srednje dobi koji imaju degenerativne bolesti zglobova kralježnice i koji boluju od sindroma prenaprezanja izvanzglobnih struktura, starijim osobama koje boluju od degenerativnih, upalnih i metaboličkih reumatskih bolesti.

Program «Prevencija, rano otkrivanje i liječenje osteoporoze» ima za cilj smanjiti broj oboljelih od ostoporoze, podizati svijest građana o osteoporozi kao najčešćoj metaboličkoj bolesti kostiju od koje obolijeva svaka treća žena i svaki peti muškarac stariji od 65 godina. Planirane aktivnosti usmjerene su na organiziranje preventivnih pregleda, provedbu edukacija te obavještavanje putem plakata u zdravstvenim ustanovama.

Kontakt:
Hrvatska liga protiv reumatizma IŽ- sjedište Pula
Heningerova 2, 52100 Pula
Web: www.reuma.hr
tel: 394-054,
fax. 394-055
predsj. dr. med. Vlasta Urban Tripović
e-mail: liga@reuma.hr,  vlasta.urban-tripovic(at)pu.htnet.hr

Klub rekreativaca u prirodi  «Istra», Pula  KRUPP

Programska aktivnost KRUPP-a usmjerena je na promociju i animaciju organiziranog pješačenja građana u prirodi, te rekreativnim vježbama u prirodi, a u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja članova kluba i drugih građana, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja.

Kontakt:
Klub rekreativaca u prirodi «Istra» Pula
Marsovo polje 6, Pula
tel. 091/7630407,
predsj. Mario Peruško
e-mail: elvira.gubas(at)pu.t-com.hr

Udruga za promicanje amaterskog sporta-invalida UPAS

Udruga ima osnovni cilj omasovljenje i razvoj amaterskog sporta i sportske rekreacije, te razvoj sustava sportskih klubova u lokalnoj zajednici, poticanje amaterskog sporta i sportske rekreacije za žene, razvoj i provođenje rekreativno-rehabilitacijskih aktivnosti invalidnih osoba, a sve usmjereno na promicanje i unapređivanje zdravlja i kvalitete življenja građana.

Program «Sport za sve» provodi se s ciljem održavanja i unapređenja zdravstvenog i psihofizičkog statusa te zadovoljenja potreba osoba smještenih u ustanovama i udrugama socijalne skrbi u Puli za primjerenim oblicima rekreativne aktivnosti, za igrom i druženjem. Planiraju se provoditi sljedeće programske aktivnosti rekreativno-rehabilitacijske radionice, pješačenja, izleti i druženja te manifestacija Susreti prijateljstva.

Kontakt:
Udruga za promociju amaterskog sporta (UPAS)
Pula, Sisplac 21,
Web: www.upas.hr
tel.052/ 522-233,
fax. 052/522-234
predsj. Ozren Catela
e-mail: info(at)upas.hr

 Zdravstveno sportsko rekreativni klub «Breza»

U klubu se provodi zdravstveno-rekreacijski program za stariju životnu dob, u cilju povezivanja članova kluba umirovljenika i ostalih osoba narušenog zdravlja, te se provedbom programa nastoji kod navedene populacije povećati otpornost na bolest i stres i uspostaviti tjelesnu i mentalnu ravnotežu. Planirane programske aktivnosti jesu redovita vježbanje, susreti s udrugama u Zagrebu prigodom manifestacije «Maksimirske jeseni», sudjelovanje prigodom obilježavanja važnijih datuma te na državnom festivalu rekreacije starije životne dobi.

Kontakt:
Zdravstveno rekreativno sportski klub «Breza»
Pula, Voltićeva 5
tel. 553-122, mob. 098/435-331
predsj. Zdenka Buić, prof.

 Društvo multiple skleroze Istarske županije

Program pod nazivom «Kako živjeti s multiplom sklerozom» provodi se kontinuirano tijekom godine u vlastitim prostorima Društva, tri puta tjedno, odnosno prema potrebi u mjestu prebivališta članova Društva osobito posjetima nepokretnim članovima, a program je usmjeren i na psihološke i kreativne, likovne, radionice te stručna predavanja i savjetovališni rad. Udruga grupne radionice o hidroterapiji, rekreativno-rehabilitacijskom plivanju i terapiji provođenja tehnika disanja.

Kontakt:
Društvo multiple skleroze IŽ Pula
Keršovanijeva 35
tel. 098/357-364, 210-052
predsj. Branka Petelinec
e-mail: dms_istra(at)sdmsh.org

 Udruga za skrb oboljelih od celijakije Istarske županije

Program djelovanja Udruge usmjeren je na skrb o oboljelima kroz slijedeće aktivnosti: nabava i podjela bezglutenske hrane, nabava i podjela pekača za kruh, održavanje web stranica i tiskanje info materijala, informiranje javnosti o celijakiji i teškoćama u dijagnosticiranju, radionice kuhanja, analiza proizvoda na prisutnost glutena.

Kontakt:
Udruga  za skrb oboljelih od celijakije IŽ
Pula,  Gajeva 3
tel. 052/506-055, faks. 534-525
predsj. Đitka Bartolović
e-mail: celijakija.istra(at)gmail.com
Web: www.celijaklija-istra.hr

Udruga «Philipos»

Programom Udruge pod naslovom Terapijsko jahanje za osobe s posebnim potrebama u Istarskoj županiji i gradu Puli planira se tjedni obuhvat 10-20 korisnika u dobi od 4 do 32 godine, jednom do dva puta tjedno temeljem preporuke liječnika. Program se provodi radnim  danom u jutarnjem terminu u trajanju od sat vremena isto tako i u popodnevnom terminu. Grupa broji 3-6 sudionika po terminu. Planira se realizacija 400-600 sati individualnog terapijskog jahanja na godišnjoj razini. Realizaciju vodi tim sastavljen od voditelja programa s nacionalnom licencom Hrvatskog saveza za terapijsko jahanje u suradnji sa obučenim stručnim volonterima, te mladima u okviru pedagoško-preventivnog programa Udruge. Ciljevi provedbe programa su poboljšanje općeg zdravstvenog stanja i kvalitete života osoba s invaliditetom, psihosocijalna integracija, kvalitetno strukturiranje vremena, ovladavanje osnovnim vještinama jahanja.

Kontakt:
Udruga «Philipos»
Pula, Radićeva 40
tel. 052/210-721, fax. 052/543-493
predsj. Toni Uravić
e-mail: udruga.philipos(at)pu.t-com.hr

Arena sport d.o.o.

Poduzeće prema programu Napredne nogometne škole «Arena 2003» provodi sportsko-psihološki razvoj mladeži, prevenciju konzumacije alkohola, opojnih tvari i delinkventnog ponašanja mladih. Program su izradili direktor škole te psihijatar. Planirane aktivnosti su nogometni treninzi, unapređenje psihološkog razvoja i prehrane djece putem predavanja i individualnih razgovora. Sve aktivnosti provode se tijekom cijele godine.

Kontakt:
Arena sport d.o.o.
Pula, Savičentska 23
tel./fax 542 - 014
predsj. Dragan Simeunović
e-mail: arena.sport(at)pu.t-com.hr

Zelena Istra – Istria Verde

Udruga uz potporu grada provodi program Zeleni telefon i projekt Informacijskog centra iz programa jačanja uloge javnosti u procesu donošenja odluka iz područja zaštite okoliša.

Zeleni telefon je instrument namijenjen poticanju sudjelovanja javnosti u rješavanju problema u okolišu. Svrha Zelenog telefona jest rješavanje konkretnih prijavljenih slučajeva te edukacija građana o važnosti osobnog doprinosa u zaštiti okoliša.

Kontakt:
Udruga Zelena Istra
Pula, Gajeva 3
tel./fax 506-065
predsj. Dušica Radojčić
e-mail: udruga-zelena-istra(at)pu.t-com.hr

Udruga Roda

Program Rodina pusa Puli provodi se kroz sljedeće aktivnosti: pregledi autosjedalica, malu školu dojenja, radionice o platnenim pelenama, poklanjanje platnenih pelena. Ciljevi provedbe navedenih aktivnosti su povećanje svijesti o važnosti odgovarajućeg i povezujućeg roditeljstva, poboljšanje kvalitete života djece i obitelji, pružanje ispravnih informacija i praktičnih savjeta roditeljima korisnicima autosjedalica, povećanje svijesti trudnica i roditelja o važnosti dojenja.

Kontakt:
Udruga Roda
Čanićeva 14, Zagreb
tel. 01/6177-500, fax. 01/6177-510
predsj. Ivana Zanze
e-mail: roda(at)roda.hr / istra(at)roda.hr

Dijabetička udruga Istarske županije - Pula

Program «Prevencija i edukacija oboljelih od šećerne bolesti» trajna je programska orijentacija udruge, sa ciljem sprečavanja, odnosno odgode komplikacija koje neliječena ili nepravilno liječena šećerna bolest uzrokuje, s posebnom brigom za djecu i mlade dijabetičare. Planira se nastavak edukacije kroz stručna, zdravstvena predavanja, sa naglaskom na edukaciju kroz radionice u klubovima i savjetovalištima iz područja: prehrane, tjelovježbe, higijena i njega tijela i samokontrole, s ciljem da oboljeli u skrbi o vlastitom zdravlju budu sposobni preuzeti odgovornost za vlastito zdravlje i tako spriječiti nastanak komplikacija šećerne bolesti čime se utječe na kvalitetu života i smanjenje troškova zdravstvene zaštite.

Kontakt:
Dijabetička udruga IŽ
Pula, Mutilska 47
tel. 213-754
predsj. Brbić Nedjeljko
e-mail: dijabetes-istra(at)pu.htnet.hr

Udruga za zaštitu životinja Snoopy

Program «Unapređenje postupanja prema životinjama i zaštita njihovih prava» obuhvaća promociju humanog postupanja prema životinjama, promociju sterilizacije te edukaciju građana o pravima životinja i načinu držanja životinja.

Kontakt:
Udruga za zaštitu životinja SNOOPY
Pula, Mletačka 12
tel. 095 507 5760
predsj. Iris Puljić
e-mail: udrugasnoopy(at)gmail.com

Udruga za Alzheimerovu bolest Istarske županije

Projekt «Unapređenje zdravlja i kvalitete života oboljelih od Alzheimerove bolesti i njihovih obitelji» usmjeren je na oboljele i članove njihovih obitelji, a budući ne postoji jasna strategija suočavanja s bolešću, neophodno je pokrenuti rad savjetovališta. Za rad savjetovališta potrebno je osnovati multidisciplinarni tim (psihijatar, neurolog, psiholog, liječnik obiteljske medicine, socijalni radnik). Također se planira osnivanje grupe za samopomoć, te održavanje tribina.

Kontakt:
Udruga za Alzheimerovu bolest
Pula, Mažuranićeva 10, www.alzheimer-istra.hr
tel./fax. 211-695
predsj. Dragutin dr Breški
e-mail: isiainus(at)yahoo.com

Udruga za promicanje i očuvanje zdravlja «Procvat zdravlja»

Program «Zdravstveno preventivne radionice – Čuvaj svoje srce» predstavlja program ranog otkrivanja hipertenzije, hiperkolesterolemije, hiperglikemije i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti uz edukaciju polaznika programa i vođenje istih kroz promjene njihovih rizičnih navika. Program se sastoji od sedam predavanja o najnovijim spoznajama vezanima uz KVB, o njihovom nastanku i mogućoj prevenciji. Polaznicima ostaju sažeci predavanja i savjeti za promjene. Tijekom radionica polaznicima se mjeri ukupni kolesterol i šećer u krvi, krvni tlak, opseg struka, indeks tjelesne mase. Uz stručno vodstvo i grupnu podršku polaznici se vode kroz promjenu negativnih navika u svom zdravstvenom ponašanju te na taj način smanjuju rizik od infarkta srca, moždanog udara i brojnih vrsta raka. Program je namijenjen studentima i nezaposlenim ženama starijim od 40 godina. Program je besplatan za korisnike.

Program «Dopisni zdravstveni tečaj – Procvat zdravlja Istra» je javnozdravstveni program promocije zdravlja,  prevencije kardiovaskularnih i zloćudnih bolesti. Program se sastoji od deset lekcija koje su podijeljene na teoretski i praktično-radni dio. Polaznici tečaja uče kako načinom života mogu smanjiti osobni rizik obolijevanja od infarkta srca, moždanog udara i brojnih vrsta raka (dojke, pluća, debelog crijeva, prostate). Navedeni program bit će prezentiran liječnicima opće prakse, koji će za svoje pacijente dobiti upisnice i komplet lekcija. Program je besplatan za korisnike.

Kontakt:
Udruga za promicanje i očuvanje zdravlja «Procvat zdravlja»
Pula, Giardini 15,
Web:www.procvatzdravlja.hr
tel.215-468, 095/9055-335
predsj. Roberta Katančić
e-mail: udruga(at)procvatzdravlja.hr

Udruga obitelji osoba stradalih u prometu

Program «Sekunda koja mijenja život» namijenjen je učenicima srednjih škola (maturantima), a sastoji se od četiri interaktivne radionice na kojima se ispunjava upitnik s problematikom prometa, prikazuje dokumentarni film «Sekunda koja mijenja život». Na jednoj od radionica u posjet dolaze predstavnici Policijske uprave Istarske, Službe Hitne medicinske pomoći, te Javne Vatrogasne postrojbe, koji svojim znanjem svjedoče o mnogim prometnim nesrećama. Ciljevi navedenog programa su: prevencija prometnih nesreća usmjerena na mlade, buduće vozače, poboljšanje prometne kulture, poticanje mladih na odgovornije ponašanje u prometu te podizanje svijesti mladih o opasnostima prometa i posljedicama rizičnog ponašanja.

Program «Psiho socijalne radionice za pomoć članovima obitelji osoba stradalih u prometu» namijenjen je članovima obitelji koji su pretrpjeli gubitak svojih bližnjih u prometu. Planira su ugovaranje suradnje sa stručnjacima (psiholog, psihijatar) koji bi pomogli članovima u suočavanju sa situacijom u kojoj su se našli te ih osposobili za prevladavanje tragedije i normalan nastavak života.

Kontakt:
Udruga Obitelji osoba stradalih u prometu
Štiglićeva 28, Pula
Tel.098/290-141
Predsj. Teodora Beletić
e-mail: udruga(at)stradaliuprometu.hr

Udruga osoba na listi čekanja za transplantaciju bubrega

Primarna svrha udruge je promicanje doniranja i transplantacije organa radi unapređenja zdravlja, odnosno spašavanja života bolesnika s disfunkcijom oba bubrega i kontinuiranom potrebom za dijalizom.

Kontakt:
Udruga dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega Istarske županije
Zagrebačka 30, 52100 Pula
Tel: 091 2020350; fax: 052 823 848
e-mail: dijalizaistra@hotmail.com

 

 

Udruge koje se bave zdravstvenom prevencijom

Udruga za promicanje i očuvanje zdravlja «Procvat zdravlja»

Znanstvene informacije o utjecaju životnih navika na poboljšanje cjelovitog zdravlja, kao i mogućnost primjene tih saznanja u praksi, trebaju biti dostupne svakome. Učinimo znanje o zdravlju dostupno svima. Udruga Procvat zdravlja je osnovana 2008. godine.

Cilj i svrha osnivanja Udruge su promicanje zdravog načina života i prehrane utemeljeno na znanstveno potvrđenim načelima i kršćanskom svjetonazoru (konvencionalnoj, a ne alternativnoj medicini); poduzimanje preventivnih mjera i provedba različitih aktivnosti u skladu sa Ustavom i Zakonima RH u smislu očuvanja cjelovitog zdravlja (tjelesnog, emocionalnog, umnog, socijalnog i duhovnog), te ranog otkrivanja bolesti.

Kontakt:

Pula, Giardini 15,
tel. 215-468, 095/9055-335
Web: www.procvatzdravlja.hr
predsj. Roberta Katančić
MB: 2390604
e-mail: udruga(at)procvatzdravlja.hr

Zdravstveno rekreativno sportski klub «Breza»

U klubu se provodi zdravstveno-rekreacijski program za stariju životnu dob, u cilju povezivanja članova kluba umirovljenika i ostalih osoba narušenog zdravlja, te se provedbom programa nastoji kod navedene populacije povećati otpornost na bolest i stres i uspostaviti tjelesnu i menalnu ravnotežu.

Kontakt:

Pula, Voltićeva 5
tel. 553-122, mob. 098/435-331
predsj. Zdenka Buić, prof.
MB: 1521900

Udruga «Philipos»

Programom Udruge pod naslovom Terapijsko jahanje za osobe s posebnim potrebama u Istarskoj županiji i Gradu Puli planira se tjedni obuhvat 10-20 korisnika u dobi od 4 do 32 godine, jednom do dva puta tjedno sukladno medicinskoj indikaciji. Program se provodi radni danom u jutarnjem terminu u trajanju od sat vremena isto tako i u popodnevnom terminu. Grupa broji 3-6 sudionika po terminu. Planira se realizacija 400-600 sati individualnog terapijskog jahanja na godišnjoj razini. Realizaciju vodi tim u sastavu voditelja programa u suradnji sa obučenim stručnim volonterima, te mladima u okviru pedagoško-preventivnog programa Udruge. 

Kontakt:

Pula, Radićeva 40
tel. 052/210-721, fax. 052/543-493
predsj. Toni Uravić
e-mail: udruga.philipos(at)pu.t-com.hr

Udruga za promicanje amaterskog sporta-invalida UPAS

Udruga ima osnovni cilj omasovljenje i razvoj amaterskog sporta i sportske rekreacije, te razvoj sustava sportskih klubova u lokalnoj zajednici, poticanje amaterskog sporta i sportske rekreacije za žene, razvoj i provođenje rekreativno-rehabilitacijskih aktivnosti invalidnih osoba, a sve usmjereno na promicanje i unapređivanje zdravlja i kvalitete življenja građana.

Udruga koristi prostor u bivšoj vojarni «Karlo Rojc», od 142 m2 

Kontakt:

Pula, Sisplac 21,
tel. 522-233, fax. 522-234
Web: www.upas.hr
predsj. Ozren Catela
MB: 1540416
e-mail: info(at)upas.hr

Zelena Istra – Istria Verde

Programi Udruge jesu Zeleni telefon i Program edukacije o pravilnom gospodarenju otpadom (Prekogranični koncept 4R+3E u gospodarenju otpadom).

Zeleni telefon je instrument namijenjen poticanju sudjelovanja javnosti u rješavanju problema u okolišu. Svrha Zelenog telefona jest rješavanje konkretnih prijavljenih slučajeva te edukacija građana o važnosti osobnog doprinosa u zaštiti okoliša.

Program edukacije o pravilnom gospodarenju otpadom usmjeren je na upoznavanje šire javnosti s mogućnostima i važnošću pravilnog načina postupanja s otpadom, predstavljanju primjera dobre prakse i transferu znanja kako na lokalnoj tako i na prekograničnoj razini. Udruga koristi prostor u bivšoj vojarni «Karlo Rojc», površine 124m2.

Kontakt:

Zelena Istra-Istria verde,
Gajeva 3,
52100 Pula.
Telefon: 052 506 065 radnim danom od 10:00 do 16:00 (ili ostavite svoj broj i poruku na sekretarici pa ćemo vas nazvati).Naravno, možete nas potražiti i u našim prostorijama u društvenom centru KARLO ROJC (Gajeva 3).

Udruge za osobe koje boluju od specifičnih bolesti 

Dijabetička udruga IŽ 

1970. godine Društvo za zaštitu od dijabetesa reorganizirano je 1997.g. u Dijabetičku udrugu Istarske županije, sa podružnicama u Puli, Rovinju, Poreču, Umagu, Buzetu, Pazinu i Labinu. 

Ciljevi osnivanja organizacije su unaprjeđivanje zdravstvene i druge zaštite oboljelih od šećerne bolesti i poticanje zdravstvenih i drugih istraživanja vezanih uz dijabetes. Posebna briga vodi se o djeci i mladima oboljelim od šećerne bolesti, kao i oboljelima lošeg imovinskog i socijalnog statusa.

Kontakt:

Pula, Zadarska 8
tel. 213-754
predsj. Milan Jovanović 098/9281-102
e-mail: dijabetes-istra(at)pu.htnet.hr

Društvo multiple skleroze Istarske županije

Program pod nazivom «Kako živjeti s multiplom sklerozom» provodi se kontinuirano tijekom godine u vlastitim prostorima Društva, tri puta tjedno, odnosno prema potrebi u mjestu prebivališta članova Društva osobito posjetima nepokretnim članovma, a program je usmjeren i na psihološke i kreativne radionice te stručna predavanja i savjetovališni rad.

Društvo koristi prostor u vlasništvu Grada, od 78,85m2.

Kontakt:

Keršovanijeva 35, 52100 Pula
tel. 098/357-364, 210-052
predsj. Branka Petelinec
e-mail: dms_istra(at)sdmsh.org

Hrvatska liga protiv reumatizma 

Program ima za cilj zdravstveno prosvjećivanje kroz rad na prevenciji i edukaciji o reumatskim bolestima, akcijama besplatne ultrazvučne denzitometrije rano otkriti oboljele od osteoporoze, njihovom liječenju i rehabilitaciji te sprečavanju nastanka invalidnosti i poboljšanju kvalitete življenja, uz praćenje znanstvenih dostignuća iz oblasti reumatologije. Program je prvenstveno namijenjen ženama u menopauzi i starijim muškarcima.

Kontakt:

Heningerova 2, 52100 Pula
tel. 394-054, fax. 394-055
Web: www.reuma.hr
predsj. dr. med. Vlasta Urban Tripović
MB: 03435474
e-mail: liga(at)reuma.hrvlasta.urban-tripovic(at)pu.htnet.hr 

Klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA

Program prevencija karcinoma dojke i postoperativna rehabilitacija žena operiranih i liječenih od karcinoma dojke obuhvaća pružanje psihosocijalne pomoći ženama oboljelim i operiranim od raka dojke i članovima njihovih obitelji, izgradnju i podizanje svijesti stanovništva o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke, poticanje žena na samopregled i sistematske preglede s ciljem ranog otkrivanja bolesti, pružanja usluga postoperativne rehabilitacije ženama liječenim od karcinoma dojke. Aktivnosti kluba jesu provođenje edukacija i stručnih predavanja za članove Kluba i šire građanstvo.

Kontakt:

Nobileova 1, 52100 Pula
tel. 388-865, fax.388-866
Web: www.geapula.hr
predsj. Ljiljana Vojnić
MB: 1571869
e-mail: klub.gea(at)pu.t-com.hr

Liga protiv raka Pula

Aktivnosti Lige protiv raka Pula planiraju se u tri segmenta. Rad na prevenciji malignih bolesti-organiziranje predavanja, stručnih skupova, izrada informativnih letaka, izdavanje informatora. Rad na rehabilitaciji onkoloških bolesnika – pružanje psihološke pomoći kroz rad psihološkog savjetovališta, tima za palijativnu skrb, stoma klub, te distribucija ortopedskih pomagala. Provođenje humanitarnih akcija i obilježavanje četrdeset godina djelovanje Lige. Edukacija volontera u cilju podizanja kvalitete pruženih usluga.

Kontakt:

Pula, Nobileova 1
tel. 540-592
predsj. Danica Kuzmanović
MB: 3290271
e-mail: liga.protiv.raka(at)pu.t-com.hr

Udruga ENDO endokrinoloških bolesnika

Udruga je u toku prošle godine organizirala sedam akcija u UZV denzitometrija za područje Grada Pule s obuhvatom od preko 300 osoba. U suradnji s doc. dr. sc. Daliborom Krpanom organiziran je tečaj za terapeute TAE DO vježbi koje je uspješno završilo 19 polaznika. Nadalje u suradnji s Klubom 50+ animirano je preko 140 osoba koje prakticiraju navedene vježbe u cilju prevencije osteoporoze. Od stručnih predavanja upriličena su dva s temom osteporoze i problematike štitne žlijezde, sa predavačima doc. dr. sc. Franjo Škreb i doc. dr. sc. Daliborom Krpanom.

Kontakt:

Pula, Epulonova 17
tel. 098/855-277
predsj. Boris Škabić

Udruga za Alzhajmerovu bolest

Obzirom na specifične probleme koje ova bolest donosi, Udruga radi na poticanju razvoja društvene svijesti o potrebi potpore i skrbi za bolesnike s Alzhajmerovom bolešću putem tribina, seminara i drugih stručnih skupova o karakteristikama bolesti te organiziranja različitih oblika skrbi za bolesnike.

Kontakt:

Pula, Mažuranićeva 10
tel./fax. 211-695
Web: www.alzheimer-istra.hr
predsj. Dragutin dr Breški
e-mail: isiainus(at)yahoo.com

Udruga za skrb oboljelih od celijakije

Program djelovanja Udruge oboljelih od celijakije usmjeren je na educiranje šire javnosti, putem letaka i kroz medije o prirodi ove neizliječive bolesti, te nabavku bezgluteinske hrane za oboljele članove, olakšavajući time svakodnevni život oboljelim članovima i njihovim obiteljima.

Udruga koristi prostor u bivšoj vojarni «Karlo Rojc», od 50m2.

Kontakt:

Pula, Gajeva 3
tel. 506-055, faks. 534-525
predsj. Đitka Bartolović
MB: 1425722
e-mail: celijakija.istra(at)gmail.com
Web: www.celijaklija-istra.hr

Hrvatska donorska mreža

Hrvatska donorska mreža svojim djelovanjem promiče posmrtno darivanje organa radi transplantacijskog liječenja te djeluje na promicanju i objašnjavanju značaja ovog oblika liječenja prema široj javnosti. U program udruge uključen je rad s medijima i s novinarima, edukacija javnosti na planu organizacije prikupljanja organa od umrlih osoba, edukacija o moždanoj smrti, promicanje darivanja koštane srži od živih darivatelja, razumjevanje u javnosti prikupljanja organa od umrlih osoba.

Kontakt:

Pula, Negrijeva 6
tel. 376-166, 098/335-005
Web: www.hdm.hr
predsj. prim.mr.sc.dr. Igor Povrzanović, liječnik
MB: 013866298
e-mail: igor.povrzanovic(at)pu.htnet.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.