Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom

Kaštijun d.o.o. Pula
Adresa: Ciscuttijeva 2 ,52100 Pula
Telefon: 052/638-660
Fax: 052/638-662
E–mail: info(at)kastijun.hr
WWW: www.kastijun.hr

Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom osnovana je 31. siječnja 2007. godine potpisivanjem Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog Društva.Osnivači Društva su Grad Pula sa učešćem 51% i Istarska županija sa učešćem 49%.

Osnovni zadatak društva je izgradnja i upravljanje županijskim centrom za gospodarenje otpadom kao okosnice u uspostavi sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji.

Sustav gospodarenja otpadom započinje izdvajanjem iz otpada onoga što se može ponovno iskoristiti, te podrazumijeva kontrolu nad otpadom od njegovog nastanka do konačnog odlaganja.

Izdvojeni otpad može se reciklirati, a time zajedno čuvamo prirodu, smanjujemo onečišćenje, te štedimo novac i energiju.

Ovaj proces započinje u svakom domaćinstvu, a završava na uređenom županijskom ili regionalnom centru za gospodarenje otpadom. Istarska županija gradnjom županijskog centra za gospodarenje otpadom na Kaštijunu kraj Pule, nudi dugoročno rješenje u skladu s najvišim europskim i svjetskim ekološkim standardima.

Predsjednik uprave: Darko Višnjić

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.