Centrala - tel. 052/371-700

Gradska uprava

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Ured Grada Forum 1 052/371-714 052/222-990
Upravni odjel za kulturu Sergijevaca 2 052/371-911 jasminanina.kamber(at)pula.hr
Upravni odjel za financije i opću upravu Polanijev prolaz 2 052/371-950 052/223-015 financije(at)pula.hr
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Forum 2 052/371-840 052/216-395 prostorno.komunalno(at)pula.hr
Upravni odjel za društvene djelatnosti Sergijevaca 2 052/371-930 052/215-380 odgoj.obrazovanje(at)pula.hr
Služba za zastupanje Grada Forum 1 052/371-729 052/212-344 zastupanje(at)pula.hr
Služba za unutarnju reviziju Forum 1 052/371-710 052/222-990 revizija(at)pula.hr

Kontakti Upravnih odjela:

Trgovačka društva

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Castrum Pula 97 Splitska 7 052/535-711 052/215-029 info(at)castrum-pula.hr
Herculanea d.o.o. Trg 1.istarske brigade 14
052/638-400, 052/543-061 052/500-031 pula(at)herculanea.hr
Kaštijun d.o.o. Ciscuttijeva 2 052/638-660 052/638 662 info(at)kastijun.hr
Luka Pula d.o.o. Sv. Polikarpa 8 052/211-117, 052/211-142 052/214-263 sandra.radolovic(at)luka-pula.hr
Monte Giro d.o.o. Eugena Kumičića 22 052/542-877, 098-357-861 052/542-768 monte-giro(at)pu.htnet.hr
Pula Sport d.o.o. Trg kralja Tomislava 7 052/385-365 052/385-370 info(at)pulasport.hr
Plinara d.o.o. Pula Industrijska 17 052/534-944, 052/366-100 052/534-804 plinara(at)plinara.hr
Pulaparking d.o.o. Prilaz kralja Salamona 4 052/210-470, 052/222-646 052/210-501 info(at)pulaparking.hr
Pulapromet d.o.o. Starih Statuta 1/a 052/222-677, 052/501-972 052/222-677 info(at)pulapromet.hr
Tržnica d.o.o. Pula Narodni trg 9 052/218-131, 052/218-122 052/381-666 trznica(at)trznica-pula.hr
Vodovod d.o.o. Radićeva 9 052/529-900, 052/214-491 052/211-554 protokol(at)vodovod-pula.hr

Javne ustanove

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula Laginjina 3
052/542-416, 052/542-120 052/542-120 -
Gradska knjižnica i čitaonica Ulica Svetog Ivana 1 052/300-400 052/300-403 muc(at)gkc-pula.hr
Istarsko Narodno Kazalište- Gradsko kazalište Pula Laginjina 5 052/222-380 052/214-303 ink(at)ink.hr
Javna vatrogasna postrojba Dobrilina 16 93,052/535-800 052/215-638 -
Pula Film Festival Laginjina 5 052/393-321 052/393-320 office(at)pff.hr
Pučko otvoreno učilište Benediktinske opatije 3 052/222-388 052/223-696 -
Rin Tin Tin Uspon F. Glavinića 4A 052/216-747, 052/522-700 052/216-747 rin.tin.tin(at)pu.t-com.hr
Sportska zajednica Grada Pule Marsovo polje 6 052/212-946 052/224-700 sportska-zajednica-pule(at)inet.hr
Zajednica tehničke kulture Frane Glavinića 1 052/210-436 052/210-436 zth-pula(at)inet.hr

Mjesni odbori

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Mjesni odbor Arena Emova 1 052/540-990 052/540-990 moarena(at)pula.hr
Mjesni odbor Busoler Šišanska 25 A 052/543-699 052/543-699 mobusoler(at)pula.hr
Mjesni odbor Gregovica Mutilska 44 052/393-370 052/393-371 mogregovica(at)pula.hr
Mjesni odbor Kaštanjer Kaštanjer 10 052/540-128 052/540-128 mokaštanjer(at)pula.hr
Mjesni odbor Monte Zaro Radićeva ulica 25 052/211-898 052/388-717 momontezaro(at)pula.hr
Mjesni odbor Monvidal Kaštanjer 10 052/540 128 052/540-128 momonvidal(at)pula.hr
Mjesni odbor Nova Veruda Vidikovac 7 052/388-693 052/392-150 monovaveruda(at)pula.hr
Mjesni odbor Stari grad Ulica Hermana Dalmatina 4 052/380-745 052/380-747 mostarigrad(at)pula.hr
Mjesni odbor Stoja Lettisova 1 052/211-742 052/211-742 mostoja(at)pula.hr
Mjesni odbor Sv.Polikarp Kochova ulica 13 052/393-340 052/388-717 mosvpolikarp(at)pula.hr
Mjesni odbor Šijana Koparska 46 052/502-492 052/388-674 mosijana(at)pula.hr
Mjesni odbor Štinjan Ulica Selo 2 052/517-492 052/388-258 mostinjan(at)pula.hr
Mjesni odbor Valdebek Pod murvon 2 052/506-610 052/393-308 movaldebek(at)pula.hr
Mjesni odbor Veli Vrh Brunjakova ulica br.5 052/534-826 052/394-266 movelivrh(at)pula.hr
Mjesni odbor Veruda Banovčeva ulica 4 i 6 052/217-071 052/217-071 moveruda(at)pula.hr
Mjesni odbor Vidikovac Voltićeva 1 052/507-155 052/507-155 movidikovac(at)pula.hr

Nacionalne manjine

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Vijeće albanske nacionalne manjine Hermana Dalmatina 11 052/212-345, 098-179-30-04 052/212-345 lirimramadani61(at)hotmail.com
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Dobricheva 12 098-951-96-38, 098-540-452 052/222-011 nzbistra(at)gmail.com
Vijeće crnogorske nacionalne manjine Držićeva 4 052/210-371 052/210-371 -
Vijeće mađarske nacionalne manjine Gajeva 3 098/334-141 098/334-141
Vijeće makedonske nacionalne manjine Maksimijanova 23 052/222-011 052/222-011 vijecemnm.pula(at)gmail.com
Vijeće romske nacionalne manjine Keršovanijeva 23 098-197-70-99 - -
Vijeće slovenske nacionalne manjine Hermana Dalmatina 4 052/215-851 052/544-406 slovenci-pu(at)public.carnet.hr
Vijeće srpske nacionalne manjine Maksimijanova 10 052/217-608 052/217-608 vijecesrpskenacionalnemanjine(at)pu.t-com.hr
Vijeće talijanske nacionalne manjine Carrarina 1 052/544-660, 099-216-63-69 052/544-660 vijece.talijanske.nacionalne.manjine(at)pu.t-com.hr

Važni kontakti

 • Županijski centar za obavješćivanje   112
 • Policija    192, 052/532-111 
 • Vatrogasci    193, 052/382-584
 • Hitna pomoć    194, 052/216-463
 • Dom zdravlja Pula - 052/223-770
 • Opća bolnica Pula - 052/376-000, 052/376-500
 • Ljekarna Centar - 052/223-644
 • Gorska služba spašavanja - 091/721-0006
 • Prometna policija - 052/538-739
 • Lučka kapetanija - 052/535-870
 • Veterinarska stanica Pula - 052/541-590
 • Zavod za javno zdravstvo Istarske Županije - 052/529-000

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.