Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula

Kontakt:
Županijska komora Pula
Carrarina 5,
52 000 Pula, Hrvatska 
telefon: 052 378 100
fax: 052 211 875
email: hgkpu(at)hgk.hr
web: www.hgk.hr

 

Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula jedna je od 20 županijskih komora u sastavu HGK koja je od osamostaljenja Republike Hrvatske ustrojena prema europskim tradicijama kao jedinstvena komora svih gospodarskih subjekata u zemlji.
Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Pula kao asocijacija istarskih trgovačkih društava sudjeluje, kao i ostale županijske komore u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka kao što su zastupanje interesa članica pred državnim organima, usklađivanje međusobnih interesa članica, promocija hrvatskog gospodarstva u zemlji i inozemstvu i razvijanje poslovnih kontakata s inozemstvom, organiziranje i poticanje obrazovanja i sl. Komora također veliki naglasak daje na razvoj gospodarstva u skladu s ekološkim zahtjevima i zahtjevima održivog razvoja.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora svoje aktivnosti obavlja u okviru 13 odsjeka sektora/centara razvrstanih po djelatnostima a to su: odsjek sektora za bankarstvo i druge financijske institucije, odsjek sektora za međunarodne odnose, odsjek sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, odsjek sektora za trgovinu, odsjek sektora za turizam, odsjek sektora za promet i veze, odsjek sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, odjsek sektora za industriju, odsjek centra za informatiku i statistiku, odsjek centra za kvalitetu, odsjek centra za poslovne informacije, odsjek centra za makroekonomske analize i odsjek centra za razvoj ljudskih potencijala.

U cilju zastupanja, usklađivanja i zaštite interesa hrvatskog gospodarstva i unaprijeđenja poslovanja članica pri HGK ŽK Pula djeluje 16 strukovnih grupa: Strukovna grupa međunarodnih otpremnika, Strukovna grupa povrtlara, Strukovna grupa kozara, Strukovna grupa konjara, Strukovna grupa rasadničara, ukrasnog bilja i cvijeća, Strukovna grupa mladih vinara, Strukovna grupa iznajmljivača plovila, Strukovna grupa ronilačkog turizma, Strukovna grupa tekstilne i odjevne ind., Strukovna grupa za održavanje i popravak plovila, Strukovna grupa nemetala i građevnog materijala, Strukovna grupa cestovnog prometa, Strukovna grupa trgovine, Strukovna grupa agencija za promet i posredovanje u prometu nekretninama i Strukovna grupa prerađivača plastike.


Aktivnosti ŽK Pula obuhvaćaju i izdavanje dozvola za međunarodni cestovni promet, potvrde o hrvatskom porijeklu robe, o porijeklu robe iz treće zemlje i ATA karneta.
Također, ŽK Pula sudjeluje u radu Savjeta za europske integracije Istarske županije i Savjeta za europske integracije pri HGK te u programima i aktivnostima Jadransko-jonske inicijative.
Županijska komora Pula povezana je sa informacijskim sustavom HGK te je dostupan pristup bazi podataka Subjekti hrvatskog gospodarstva koja sadrži osnovne podatke o trgovačkim društvima kako na području Istarske županije, tako i za cijelu RH. Informacijski sustav HGK uključuje također Burzu ponude i potražnje roba i usluga te Burzu otpada.

Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom 2005. godine prema normi ISO 9000:2000, te dobivanjem certifikata za uvedeni sustav, HGK ŽK Pula podtvrdila je kvalitetu svog rada, a uvđenjem stalnih poboljšanja u sustav aktivnosti se usmjeravaju na što kvalitetnije zadvoljenje zahtjeva svih zainteresiranih strana: članica komore, partnerskih institucija, zaposlenika i društva u cjelini.
Vrata ŽK Pula otvorena su svim poslovnim ljudima iz zemlje i inozemstva u cilju pomoći ostvarenja kvalitetne poslovne suradnje i pružanja navedenih usluga.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.