Gospodarstvo Grada Pule

Grad Pula kao tradicionalno najrazvijenije gospodarsko središte Istarske županije temelje gospodarskog razvitka započelo je s brodograđevnom industrijom, danas nadaleko poznatom na svjetskom brodograđevnom tržištu (Uljanik d.d.,Tehnomont brodogradilište d.d.).

Proizvodne djelatnosti u Puli su raznovrsne, od proizvodnje cementa (Calucem d.o.o.), proizvodnje stakla (Duran d.d.) do prehrambene industrije (Puljanka-Brionka d.o.o.).  U Puli su također razvijene i uslužne djelatnosti i to u građevinarstvu (Bina-Istra d.d., Cesta d.o.o., Istarska autocesta d.o.o., Istarske ceste d.o.o. i niz manjih tvrtki: Coden d.o.o., Vintijan d.o.o., Monte Serpo d.o.o., Zanitel d.o.o., Michele d.o.o., Select d.o.o., Štinjan gradnja d.o.o., Nikop d.o.o., Vibribeton d.o.o., Final dekor d.o.o.), turizmu (Arenaturiast d.d., vodeće hotelijersko poduzeće u južnom dijelu Istre sa 5.770 soba u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima) i trgovini (Puljanka d.d., Mercator-h d.o.o., Billa d.o.o., Pevec d.o.o., Getro d.d., Plodine d.d., Merkur d.d., Bricostore d.o.o, Lidl d.o.o., Kaufland k.d.) te prijevozničke usluge (Brioni d.d., Pulapromet d.o.o., Uljanik plovidba d.d., Luka Pula d.o.o., Zračna luka Pula d.d.)

Gospodarski profil Grada Pule

Gospodarstvo grada Pule je u 2012.g. predstavljalo 2.338 trgovačkih društava s  13.557 zaposlenih, te oko 1900 obrtnika s 2.800 zaposlenih djelatnika.

Struktura trgovačkih društava po djelatnostima (2012.g.)

Djelatnost

 Broj tvrtki

Broj zaposlenih

Prosj. neto plaća kn

Poljoprivreda, šumarstvo

     43

        111

    4.485

Rudarstvo i vađenje

       1

            3

    1.963

Prerađivačka industrija

   218

     4.808

    5.178

Opskrba el.energijom, plinom

       5

          59

    6.467

Opskrba vodom, gospodarenje otpadom

       8

        457

    6.319

Građevinarstvo

   434

     1.339

    4.438

Trgovina na veliko i malo

   483

     2.582

    3.589

Prijevoz i skladištenje

     57

        504

    5.379

Djelatnosti pružanja smještaja i usluživanja hrane

   141

     1.064

    6.305

Informacije i komunikacije

     89

        438

    4.910

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

       8

          29

    7.580

Poslovanje nekretninama

   201

        119

    4.310

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

   368

        953

    4.690

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

   144

        583

    4.106

Obrazovanje

     37

        172

    3.353

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

     13

        131

    4.291

Umjetnost, zabava i rekreacija

     32

          77

    3.841

Ostale uslužne djelatnosti

     56

        128

    3.444

Ukupno

2.338

   13.557

    4.788

Izvor: FINA, obrada HGK Županijska Komora Pula

Prema djelatnostima  najbrojnija su  trgovačkih društava u djelatnosti trgovine na veliko i malo (483 ), potom slijede: građevinarstvo (434), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (368), prerađivačka industrija (218), itd. Najviše zapošljava prerađivačka industrija (35,5%), potom djelatnost trgovine (1%), treći su građevinari s 9,9%, dok u turizmu radi oko 7,8% svih zaposlenih u gospodarstvu grada Pule, itd.


Osnovni financijski pokazatelji poslovanja gospodarstva u 2012.g.

 tisuće kn

Djelatnost

 Uk.prihod

    Dobit

 Gubitak

Investicije

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

       55.187

     2.809

   10.219 

      6.612

Rudarstvo i vađenje

            291

          -

          20

         -

Prerađivačka industrija

  2.554.678

  75.144

 100.389

  104.904

Opskrba el.energijom, plinom

       61.561

         42

          33

    27.019

Opskrba vodom, gospod. otpadom

     171.645

    2.350

     1.592

    40.772

Građevinarstvo

     573.216

  26.570

   46.696

    37.535

Trgovina na veliko i malo

  1.827.753

  56.273

   41.497

    39.320

Prijevoz i skladištenje

     247.669

  46.102

     3.535

    13.641

Pružanje smještaja i usluživanje hrane

     450.630

  12.175

     8.296

  190.355

Informacije i komunikacije

     125.040

    8.078

     2.702

      2.667

Financijske djelatnosti i osiguranje

         8.009

       847

        172

         327

Poslovanje nekretninama

       61.954

  14.150

   22.888

    17.881

Stručne, znanst. i tehničke djelatnosti

     284.849

  36.382

   10.285

    12.607

Administr. i pom.uslužne djelatnosti

     432.142

  20.447

     5.899

    32.792

Obrazovanje

       24.137

       640

       400

         254

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

       29.321

    3.507

         91

      1.108

Umjetnost, zabava i rekreacija

       38.359

    2.800

     4.715

         514

Ostale uslužne djelatnosti

       23.928

    1.021

        718

      1.163

Ukupno

  6.970.376

309.343

 260.152

  529.476

Izvor: FINA, obrada HGK ŽK Pula

Prema veličini ukupnog prihoda  u 2012.g. dominiraju dvije gospodarske djelatnosti, prerađivačka industrija s udjelom od 36,6% i  trgovina s 26,2% svih ukupnih primitaka, potom slijede: građevinarstvo (8,2%), turizam i ugostiteljstvo (6,5%), administrativne i pomoćne djelatnosti (6,2%). Puljsko gospodarstvo je u 2012. ostvarilo ukupnu dobit od 309 milijuna kn, odnosno gubitak u visini od 260 milijuna kn, što znači da je konsolidirani financijski rezultat pozitivan. U ostvarenoj dobiti sudjelovali su: prerađivačka industrija (26,3%), trgovina (18,2%), prijevoz i skladištenje (14,9%), itd. Što se tiče investicija u novu dugotrajnu imovinu, zahvaljujući velikim ulaganjima "Arenaturista" u rekonstrukciju smještajnih kapaciteta,  vodeća je djelatnost pružanja smještaja i usluživanja hrane s 36% svih investicija, dok je na drugom mjestu prerađivačka industrija s 19,6%.


Vanjskotrgovačka razmjena
U 2012. godini je gospodarstvo grada Pule izvezlo roba u vrijednosti od 211 milijuna EUR, a istodobno uvezlo 162 milijuna EUR. U usporedbi s prethodnom 2011.godine izvoz je više nego prepolovljen (indeks 47,2), dok je uvoz povećan za 4,7%. Razlozi pada izvoza su prvenstveno u cikličkim kretanjima i carinskom evidentiranju izvoza brodova  u tradicionalno najznačajnijoj brodogradnji, a manjim dijelom i nedostaku narudžbi za gradnju novih brodova. Osim brodogradilišta "Uljanik" veći izvoznici su Calucem, Duran, Polatextile i Tehnomont brodogradilište.

Turistički promet
Prema podacima Turističke zajednice Istarske županije u 2012. je Pulu posjetilo 239.123 turista, koji su tom prilikom ostvarili 1.323.093 noćenja. Temeljem tih podataka Pula u ukupnom turističkom prometu županije sudjeluje s 7.6% u broju posjetilaca, odnosno oko 6% u ostvarenim noćenjima.

Nezaposlenost
Prema podacima HZZ Područna služba Pula u gradu Puli je u ožujku 2013. bilo evidentirano 3.762 nezaposlenih osoba, od čega 1.963 muškaraca, odnosno 1.799 žena.

Trgovina na veliko i malo
Puljanka d.d. – najveći lokalni trgovački lanac prehrambenim i drogerijskim proizvodima, te čitav niz specijaliziranih tvrtki, kao što su: Istra d.d., Istarske knjižare d.o.o., Istarske ljekarne, Pittarelo d.o.o., East d.o.o., Grga t.p., Betoven d.o.o, Namještaj Mima d.o.o., Vodopromet d.o.o., Deniken d.o.o., Navela d.o.o., Peem d.o.o., Moding junior d.o.o., Frigoden d.o.o., Frigobox d.o.o., I.VEM d.o.o., Damodar d.o.o., Supercolor d.o.o., Tehmed d.o.o, MS promet d.o.o., Maksim jet d.o.o., Commo d.o.o., Vikon d.o.o., Antarus d.o.o., Ladonja d.o.o, Pash d.o.o., Omni d.o.o., Lanoton d.o.o., Tehomarkt d.o.o., Italunion d.o.o., Aurea d.o.o., Lumenart d.o.o., V.A.L.C.O.d.o.o., Auto Benussi d.o.o., Monte d.o.o., Auto Radolović d.o.o., Castropola d.o.o.  

Građevinarstvo
Ina-Istra d.d., Istarska autocesta d.o.o. – tvrtke registrirane za gradnju autocesta, Cesta d.o.o., Istarske ceste d.o.o., te niz manjih tvrtki: Coden d.o.o., Vintijan d.o.o., Monte Serpo d.o.o., Zanitel d.o.o., Michele d.o.o., Select d.o.o., Štinjan gradnja d.o.o., Nikop d.o.o., Vibrobeton d.o.o., Final Dekor d.o.o.. 

Turizam i ugostiteljstvo
Arenaturist d.d. - vodeće hoteljersko poduzeće u južnom dijelu Istre s 5.770 soba/kamping mjesta u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima, Uniline d.o.o. - jedan od najvećih hrvatskih touroperatora, te više manjih tvrtki: Sunčane staze d.o.o., Letan d.o.o., Puntižela d.o.o., Uljanik standard d.o.o., Brijeg d.o.o.. 

Prijevoz i skladištenje
Uljanik plovidba d.d. – brodarska kompanija koja u svojoj floti od sedam brodova za prijevoz tereta, Brioni d.d. – vodeći istarski prijevoznik u međugradskom i međunarodnom putničkom prometu koji raspolaže s 27 modernih autobusa, Pulapromet d.o.o. – tvrtka registrirana za gradski i prigradski prijevoz putnika u čijem voznom parku se nalazi 37 autobusa, Zračna luka Pula d.d., te više manjih tvrtki: Fils d.o.o., Ati d.o.o., Ekoplanet d.o.o., Pula parking d.o.o., Dima d.o.o., Fersped d.o.o., Seal d.o.o.. 

Opskrba el.energijom, vodom, plinom i gospodarenje otpadom
Elektroistra d.o.o. – distribucija električne energije, Vodovod d.o.o. – opskrba vodom, Plinara d.o.o. – opskrba plinom, Pula Herculanea d.o.o. – odvoz smeća, održavanje kanalizacijskih sustava i javnih gradskih površina, Kaštijun d.o.o. gospodarenje otpadom, te nekoliko manjih tvrtki: UTP d.o.o., TGT Adriatik d.o.o., Vintijan d.o.o.. 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Agroprodukt d.o.o. – primarna poljoprivredna proizvodnja (vinogradarstvo, maslinarstvo, voćarstvo), Agrokoka d.o.o. – peradarstvo, Istrasjeme d.o.o. – vrtni centar za uzgoj cvijeća i rasadničarstvo. 

Informacije i komunikacije
Glas Istre – izdavaštvo, TV Nova – lokalna televizija, te niz informatičkih tvrtki: Istra Informatički Inženjering d.o.o., Pakom d.o.o., Penta Ulysses d.o.o., Mireo d.o.o., Uljanik IRI d.o.o.. 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
Urbis 72 d.d., Constructa d.o.o., Geoservis d.o.o., Geo biro d.o.o., Fittich j.t.d., Poretti d.o.o., Signal sistem d.o.o., Argus d.o.o., Cad-con d.o.o., Frank-mont d.o.o., Dub d.o.o., Prodesu d.o.o., Veterinarska ambulanta Pula d.o.o.. 

Poslovanje nekretninama
Genting obrt., Agencija Mezulić, obrt, Akropola obrt, A&A obrt,  Immobilia obrt, Matisse obrt, Stanoinvest obrt. 

Prerađivačka industrija
Brodogradilište Uljanik d.d. je dominantna industrijska grana u Puli i Istri sa 155 godina dugom tradicijom u gradnji najsloženijih plovnih jedinica nosivosti do 300.000 tona počevši od brodova za prijevoz automobila, kemikalija, kontejnera, žive stoke, vagona, pa do najnovijih jaružara, Uljanik Strojogradnja d.o.o. - proizvodnja sporohodnih dizel motora snage do 20 000 kW, Uljanik Tesu d.d. - proizvodnja generatora, dizel električnih agregata i strojeva za elektrolučno zavarivanje, Calucem d.o.o. - proizvodnja specijalnih cemenata, Duran d.d. - proizvodnja borosilikatnog stakla, Arena - modna kuća d.d., Polatextile d.o.o. – proizvodnja odjeće, Tehnomont brodogradilište d.d. - proizvodnja patrolnih i ribarskih brodova, Puljanka – Brionka d.o.o. – mlinarska, pekarska i slastičarska proizvodnja i drugi. 

Poveznice

Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2015.

Program poticanja poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls“ 2015. kombinacija je ciljanih mjera i instrumenata poticanja razvoja sektora malog i srednjeg poduzetništva usmjerenih na ostvarenje strateških ciljeva iz Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2011. do 2015. godine te prioritetnih ciljeva iz Strategije razvoja poduzetništva 2013. do 2020. godine.

Program poticanja poduzetništva i obrta „Poduzetnički impuls“ 2015. sadrži mjere kojima je cilj rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unapređenje, jačanje konkurentnosti, uravnotežen regionalni razvoj te kvalitetno korištenje sredstva i fondove Europske unije. Jačanje sektora malog i srednjeg poduzetništva u ukupnom gospodarstvu osigurat će se temeljem glavnog razvojnog okvira usmjerenog na pametni i održivi rast.

Više informacija možete pronaći ovdje.

IDA - Istarska razvojna agencija

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. prva je regionalna i jedna od vodećih razvojnih agencija u Hrvatskoj. Osnovana je 14. prosinca 1999. godine kao operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije, odnosno Konzorcija za razvoj "Istra 21". IDA je niz godina nezaobilazan čimbenik razvoja gospodarstva Istre. Njena je primarna uloga poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji i to kroz pružanje financijske podrške, provođenje edukacija, razvijanje poduzetničke infrastrukture, informiranje i savjetovanje poduzetnika, pružanje usluga potencijalnim stranim investitorima te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime u Istarskoj županiji. 

Više o programima i poticajima saznajte ovdje.

Ministarstvo poljoprivrede - "Program za male poljoprivrednike"

U okviru programa izravnih plaćanja od 2015.g. postoji mogućnost sudjelovanja u dobrovoljnom pojednostavljenom programu potpore za male poljoprivrenike. U ovom programu mogu sudjelovati poljoprivrednici čija ukupna vrijednost izravnih plaćanja prema početnom izračunu za 2015.g. ne iznosi više od 5.000 kuna.

Više informacija možete dobiti ovdje.

EU fondovi

Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama.

Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojila 376 milijardi eura iz svog proračuna. U financijskom razdoblju 2007.-2013. za istu svrhu bilo je izdvojeno 347 milijardi eura.

Više o EU fondovima možete doznati ovdje.

COSME program – novi program Europske unije za poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u razdoblju 2014. – 2020.

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) novi je program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća. Zajedno sa programom Horizon 2020, COSME predstavlja nastavak aktivnosti koje su se u periodu 20o7.-2013, uspješno provodile kroz Program za poduzetništvo i inovacije (CIP EIP) i to na slijedeći način:

Kroz Horizon 2020 poticat će se sve aktivnosti vezano za inovacije i poticati inovativna mala i srednja poduzeća (MSP). Cilj je bio napraviti integrirani sistem financiranja koji će pokriti sve aktivnosti vezano za inovacije i istraživanje, a koje su do sada bile financirane kroz više programa, uključujući i CIP program. Dakle, Horizon 2020 obuhvatit će kompletan inovacijski ciklus – od istraživanja do izlaska inovativnih proizvoda/proizvodnih usluga na tržište odnosno njihove komercijalizacije.

Kroz COSME program nastavit će se financirati aktivnosti koje za cilj imaju podizanje konkurentnosti i osnivanje i rast malih i srednjih poduzeća. Kroz oba ova programa malim i srednjim poduzećima omogućit će se pristup financijskim instrumentima i to na način da će se kroz Horizon 2020 investirati u start-up i ranu fazu MSP te u MSP koja su orijentirana na istraživanje i inovacije, a kroz COSME u MSP u fazi rasta.

Više o programu doznajte ovdje.

Horizon 2020

„Horizon 2020“ najnoviji je okvirni program  koji će u periodu od 2014. do 2020. godine sa 80 milijardi eura financirati istraživačke tehnologijske i inovacijske projekte. Tako će se po prvi puta pod istim nazivnikom naći projekti razvoja i komercijalizacije, što dosad nije bio slučaj.

Prezentacija projekta Horizon 2020.

Europska poduzetnička mreža

Europska poduzetnička mreža Vaša su vrata ka konkurentnosti i inovacijama. Gdje god se nalazili u Europi, dostupne su Vam sve informacije potrebne za razvoj Vašeg poslovanja te pronalaska kvalitetnih poslovnih partnera.

Mreža pruža potporu i savjet gospodarstvenicima diljem Europe te im pomaže maksimalno iskoristiti mogućnosti Europske Unije i jedinstvenog europskog tržišta.

Trebate li informacije o EU zakonodavstvu, pomoć pri transferu tehnologije ili ste u potrazi za poslovnim partnerom te informacijama o mogućnostima financiranja, ovo je idealna polazna točka za Vas.

Za više informacija potražite na www.een.hr

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.