Popis institucija u malom gospodarstvu

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Centrala: 01/6106-111
Besplatni info telefon: 0800-234-505
E-mail za upite građana:  info(at)mingorp.hr
E-mail za upite novinara: javnost(at)mingorp.hr
Web adresa: www.mingorp.hr

Ministarstvo turizma 
10 000 Zagreb, Prisavlje 14
Centrala: 01 6169 111
E-mail tajništvo: daniela.petricevicgolojuh(at)mint.hr ; zeljka.lusicic@mint.hr
Web adresa: www.mint.hr

HAMAG
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 7
Tel: 01/ 488 10 00
Fax: 01/ 488 10 09
E-mail: info(at)hamag.hr
Tel: 01/ tkovacevic(at)hamag.hr488 10 00
Web adresa: www.hamag.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak/Croatian Bank for Reconstruction and Development
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb
Matični broj/Registration number: 3929370 
Centrala/Phone (switchboard)
Tel: +385 1 45 91 666
Fax: +385 1 45 91 721
E-mail za upite/General inquiry e-mail: ured-uprave@hbor.hr
Web adresa: www.hbor.hr

Područni ured za Istru
Pula, Mletačka 12
Cinzia Zubin, voditeljica Ureda
E-mail: czubin(at)hbor.hr 
Radno vrijeme ureda: ponedjeljak-petak od 8-16
Tel: 052 381 900

Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Služba za gospodarstvo
Pomoćnik predstojnika : Ivan Alerić , dipl.iur.
Sjedište Službe : Pula, Splitska 14
Tel: 052 371 182
Fax: 052 215 200
E –mail : dnekic@udu-istra.hr
Uredovno
ponedjeljak, srijeda i petak od 08:00 do 11:00
utorak od 12:00 do 15:00
Web adresa:
www.udu-istra.hr<//a> radno vrijeme za prijem stranaka:

Županijska komora Pula
Carrarina 5, 52 000 Pula
Telefon: 052 378 100
Fax: 052 211 875
E-mail: hgkpu@hgk.hr
Web adresa: www.hgk.hr

Obrtnička komora Istarske županije
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 7,00 do 15,00 sati.
Telefoni: 052/216-153, 212-993
Telefaks: 052/383-744
E-mail: tajnik@ok-istre.hr
Web
adresa: www.ok-istre.hr

Udruženje obrtnika Pula
Telefon: 052/211-711, 211-719
Faks: 052/218-253
Adresa: Ul. Sv. Felicite 5/A, 52100 Pula
E-mail: uo.pula(at)hok.hr
Web adresa: www.obrtnici-pula.hr

IDA d.o.o. Istarska razvojna agencija
Mletačka 12/IV 52100 Pula
Tel: ++385(52) 381 900
Fax: ++385(52) 381 905
E-mail: ida-uprava(at)ida.hr
Web adresa: www.ida.hr

Pulski centar za poduzetništvo – PCP
Adresa: Mletačka 12, 52100 Pula
Telefon: 052/ 522 -117, 099/ 3303- 202
Fax: 052/ 522 -119
Web adresa: www.pcp.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.