Socijalna i zdravstvena skrb

Nadležni za Socijalnu skrb i zdravstvo na razini grada je:

Grad Pula,
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo
Adresa: Sergijevaca 2, Pula,

Tel. 052/371-930
Pročelnica Elvira Krizmanić Marjanović
e-mail: elvira.krizmanicmarjanovic(at)pula.hr

Dok na državnoj razini djeluje:

Centar za socijalnu skrb
Adresa: Sergijevaca 2
52100 Pula,
tel. 052/212-181, 052/ 212-458
e-mail: soc.skrb-pula(at)pu.t-com.hr

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.